บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
ปรีชา, tolerably, Arthurian tales, side drum, futile, key up, meek, recently, ส้อง, world exhibition, ใจแป้ว, ลูกกระดุม, ปุ่ม, rolled gold, sulky, คณะนิติศาสตร์, storey, ซ่ว, standard English, ก้ามกราม, vest, mendable, ประเคน, out of print, ยากขึ้นทุกที, season ticket, ขึ้นช่าย, เพลี้ย, ่างเรียงพิมพ์, เมื่อไรเราจะร่ำรวยสักทีหนอ, libertine, absolute, ตะวันออกไกล, เสาหิน, ดีฉันจะทำอย่างนั้นกระไรได้, -scope, consular, injured, clarity, openly, co-executor, cull, ceasefire, gold reserve, ปืน, ต้นเรื่อง, จดหมายเวียน, magnetize, bobsled,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์