บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
ฟืนแสม, brown study, Tengku, baste, ขวัญหาย, sinless, lift valve, Emile, สะตือ, squalidity, speak fair, ถู, portray, บือนหนี, uneasiness, wanderlust, Ionic, scrotum, massage, pellagra, แคม, banded krait, White City, ธรรมจรรยา, loaf, flake, tail, initiator, กระสา, unequivocal, elemi, aphelion, out of adjustment, Aladdin, hypocritical, stamp mill, yearling bride, สะเทือน, กินปลี, allude, อ้วก, lichen, make the best of a bad job, ต้องโทษ, ยั่วยวน, take by storm, หง่อย, ใจสูง, สามิภักดิ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์