บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
stud book, Eton, absurdity, เค้าความ, torpid, ธง, gall-stone, โลดเต้น, คห, disrespectfully, wonderment, flush, หมุด, Hellespont, modus operandi, ด้วงแมง, single-throw switch, จนกระทั่ง, โรคท้องเสีย, ECAFE, statement of accounts, ตามใจท่าน, ประดิษฐ์, steering gear, concordat, nun bird, take notice, ลัทธิคอมมิวนิสต์, inject, ไกรทอง, recruitment, cobalt, light blue, คริสต์ศักราช, ฉ้อโกง, truncate, ห้วย, Stevenson, Robert Louis, flagrantly, prejudice, loftily, constructiveness, forestay, Swiss German, -haired, confound, dunderhead, black cap, peat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์