บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
Vedic, fermentation, ะลุกลางปล้อง, พวก, โรคเรื้อรัง, มะนาว, ชะบา, ลูกคิด, overtaken, คาดโทษ, bumper, bishop archdeaconry, ท้องเสีย, pile dwelling, ับระบำ, package, stagnation, dismissal, wishy-washy, un-American, grievous, haughtily, privation, make a scene, infantile, chore, know-how, narrow goods, articulated, ขมักเขม้น, ethnologist, investiture, น้ำทิพย์, frizzle, ตกกระไดพลอยโจน, บาดหู, น่าย, ราบกราน, wrestling match, พา, vacuity, supass, admiral, cowhage, bit by bit, -ose, lovelock, stiker-up, มัว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์