บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
แบบพิมพ์, prosecutor, april, analytical, วิชา-, demountable, stedfast, what's, ควั่น, ระสานงาน, colony, casualties, Arthurian tales, syndrome, swanherd, photoflash, สบประมาท, see the back of him, absinth, expendsiveness, mass communication, ้มล้าง, ชัยมงคล, อกภริยา, imperialist, baronial, areca, festoon, ุ่มเนื้อ, wasp, concentration camp, สิ้นปราณ, หาไม่พบ, ร่มโพธิ์ ร่มไทร, complaisantly, dive, afflict, perjure, snuggle, โป่ง, ห่งใด, enamor, seeress, ปรูด, สนธยา, quack, long ago, indoor, tutorship,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์