บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
กระจ่าง, ชุกชุม, athlete's foot, ขุนน้ำ, recurrent, ประจวบกับ, นอง, Peter Pan, สารทิศ, chromium, วัด, cosmology, ending, ลังสาด, ทิ้งมะพร้าวห้าว, weather-beaten, สง่าผ่าเผย , swing gate, Latin, หญ้าลิเพา, tepidness, หักคอ, หยอมแหยม, quoth, slur, acknowledge, bream, ตะขาบ, menthol, cliff, standstill, ตามมาอีกนุงตุงนัง, ยักขย่อน, ขยะ, conventioner, กรมวิสามัญศึกษา, provision, somehow, กลองทัด, เพราะเช่นนั้น, วิทยาทาน, cajolingly, corker, หลานย่า, multifariously, motherhood, wonderingly, -al, พ้นอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์