บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
ฝอย, vivacity, ขวด, balance, shackle bolt, ีดนาทาเน้น, obscenity, barrel organ, ข้าวเหนียวดำ, -ence, cowboy, wafery, ตาแข็ง, cab rank, circulation, ราโชวาท, O', โผผิน, stare, kill, credit mobilier, sheaf, astronomy, mourner, teetotaller, lugage boot, the Temple of the Emerald Buddha, splurge, swallow plover, bring on, fierceness, ตวงข้าว, ุลมุน, พระเศวต, knock the bottom out of, chimney top, ผู้อำนวยการสร้าง, ศฤงคาาร, hurry up, ผชิญ, mattins, ่าช้า, timid, repetition, split decision, อุตราวัฎ, brooch, ครรไล, newfangled,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์