บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
พอกพูน , authenticate, อัดภาพ, bleat, สิงห์สาราสัตว์, saddleback, ill-favored, ผูกไมตรี, blaze, effectual, at a loose end, sounding board, ฝ่ฝัน, หินยาน, obstruction, petty crimes, impostor, galantine, กรมไปรษณีย์โทรเลข, Big Bertha, yeast, Monkey Trial, primary cell, automatic balance, burden, Norsemen, standstill, Appian Way, U.S.P., stalely, ขบวนการ, teakwood, applaud, เขี้ยวหมู, รอกท้อง, breech-loading firearm, chromatic, for good or ill, duel, solitariness, ข้อตกลง, กระโจมไฟ, wat, โอรส, lambently, shock therapy, contiguous, ล่ำสัน, โฉดเขลา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์