บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - integral

integral (อีน-ทิกแร็ล) n. adj.
1. ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม
2. (ส่วน) อันจะแบ่งแยกออกมิได้, เป็นอันเดียวกัน, เป็นหน่วย, เป็นก้อน
คำศัพท์แนะนำ
now that, นงเยาว์, ชีเปลือย, งาลั่ว, seditious literature, plaudit, geyser, garr otter, นมัสการ, shipshape, Stilton, Woolwich, Saint Gotthard, ขอรับกระผม, cut off with a shilling, ซ่อมแซม, post exchange, cavalierly, put up a fight, hello, yellowish, กระโชกกระชั้น , dwindle, ผูกมัด, ั้นชั่ว, virtue, chatterbox, ปากเปียกปากแฉะ, Frisco, Midas, with open arms, smattering, ชะมด, รู้มากยากนาน, เรือบิน, พระเนตรพระกรรณ, last honors, ราศีกันย์, โยกย้าย, beaux, curtsey, right about, quitclaim, หมัดสอยดาว, abaca, census form, confirm, ไพ, preemptive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์