บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - instantaneousness

instantaneousness (อินซแท็นเท-เนียซเน็ซ)
1. ในพริบตาเดียว, (ตาย) คาที่
2. (เปิดกล้องถ่ายรูป) อย่างเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
รวยรื่น, young lady, theory, อดแห้ง, hand and glove, toothed wheel, อาหารกระป๋อง, คอเสื้อ, fury, barley water, ไว้ยศ, ๑๐ นาฬิกาา, ศาลเจ้า, hang-dog, algebraical, enemy, นิสัยเสีย, ชายชาติทหาร, เต็มมือ, บรรทุก, โสมนัสŽ, ลางสาด, philtre, route army, brakeman, amends, budget of news, อดไม้, pumped out, scratch man, ชน, heathenish, active service, กระทรวงวัฒนธรรม, carpet bombing, casualty ward, จงกลนี, จนชีวิตหาไม่, ฟรี, emaciated, armistice, สมี, urban districts, calumniator, briny deep, คิ้ว, เลือดอุ่น, ฝนตกไม่ทั่วฟ้า, ่วงทีวาจา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์