บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - instantaneousness

instantaneousness (อินซแท็นเท-เนียซเน็ซ)
1. ในพริบตาเดียว, (ตาย) คาที่
2. (เปิดกล้องถ่ายรูป) อย่างเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
ungulae, indecency, peace establishment, skylight, all important, vascular, bacon, จาปเวท, cooperative society, กระซิบกระซาบ, มรรค, misanthropical, warmfiery, กินง่าย, ั้ง, figurehead, ลยตามเลย, หอก, กลับคำ, by-election, แม่ครัว, pi, smelling bottle, airfreight, ทหารม้า, รุ่ง, goody-goody, ผ่ว, ย้ำ, เมตตา, Shakespeare, William, prentice, waspishness, goose pimples, for the rest, cycle, South America, videlicet, อุตุนิยม, โรงเรียนนายเรือ, เขื่อนชัยนาท, ปากคำ, hull, cheap, guide rope, redolent, R.E., that'll do, ineffective,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์