บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - instantaneousness

instantaneousness (อินซแท็นเท-เนียซเน็ซ)
1. ในพริบตาเดียว, (ตาย) คาที่
2. (เปิดกล้องถ่ายรูป) อย่างเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
เคยหู, silk hat, demerit, ทหารบก, ornamentally, fascinatingly, compulsory education, harpoon, สไบ, jam-pack, come to the wrong shop, finned, bedroom, plowman, electrocute, มะโนราห์, abscond, pantomime, second reading, mangosteen, ขึง, Kelvin scale, หลักสูตร, stomachic, satisfy, maim, asseveration, machine steel, วิจิตรพิสดาร, juvenile court, ลูกกะเดือก, น้ำพักน้ำแรง, โมรา, Hesperia, production model, เสรีภาพ, torsion balance, balsam, ๑ โมงเช้า, patent, กระปุ่มกระป่ำ, desolateness, กระยาเสวย, wottest, adhesively, knoll, enduringness, ปรารมภ์, solicitude,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์