บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - instantaneousness

instantaneousness (อินซแท็นเท-เนียซเน็ซ)
1. ในพริบตาเดียว, (ตาย) คาที่
2. (เปิดกล้องถ่ายรูป) อย่างเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
typeface, เคลื่อนคลาย, ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ, envenom, biblical, sonar, substance, tousy, คุณพระช่วย, Welsh rabbit, sh- sh, spinal, Justinus, copse, นั่งร้าน, high seas, ชะตาตก, toga, unseaworthy, Hotel des Invalides, dolman, ไฟ, overthrown, กรีด, กลาก, newsletter, catkin, newsboys, noggin, that is to say, diet, sanctity, pass current, house-rat, post office savings bank, เพื่อนร่วมโรงเรียน, meditation, รอดพ้น, offering, รรมสาร, ลงโทษ, adoptable, เหลือกำลัง, pattern, ป็นต่อ, click-clack, estrangement, chafe, time after time,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์