บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
crown glass, theism, jollity, legible, loosen, stick by, steady-going, appendix, แบบ, moorhen, ค้น, traffic lights, leggings, กรุ, tureen, driving rain, annotation, begotten, assassin, gruffly, ละไม, attain, กนกนคร, ตะเคียว, uncrown, ทันน้ำ, walk over, unfamiliar, defeat, obstetrician, webbing, playing cards, ศาสตราจารย์, moralist, ambergris, perilousness, เหลี่ยม, admirableness, architecturally, mass meeting, saponaceous, change of life, knowingly, เรือกัญญา, เบิ้ม, dogfish, ตกคลัก, appearance, incisiveness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์