บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
ทั้งนี้ทั้งนั้น, smugness, suffering, Duesek-electric locomotive, cavalryman, จับกัง, safety belt, in these days, ข้อพิสูจน์, weighed down, primer, alehouse, swash, police precinct, เขาตกลงที่จะให้สิทธิพิเศษซึ่งกันและกัน, sporting, ผ้าดิบ, นู้น, กระดูกไหปลาร้า, bane, B.A., rapidity, pentameter, กากบาท, fashionableness, irritability, greenroom, เจ้าหน้าที่, humaneness, แดดแข็ง, foreknowledge, auto-maker, agony of joy, ที่มา, อัจฉริยบุรุษ, Corn Belt, girlish, zephyr, แช่, Turco-, play-actor, obsolescent, bachelor girl, to, temperature, ยาเบื่อ, สหพันธ์, vertical linearity, in favor of,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์