บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
เย้า, diehard, primus, dog wrench, ประธานาธิบดี, artiste, เสื้อนอก, snooker, last resort, กาลกิณี, obviousness, allusive, สวรรค์, ตู้หนังสือ, ปัญหาซึ่งกรุ่นอยู่, ครึ่งเทวดา, legible, idyl, ประเสริฐ, clearly, กุมฝอย, slumbrous, counterespionage, ทอดเสียง, สวามิภักดิ์, Tilsit, relieve, very high frequency, vivid, Nicholas ll, Antarctic circle, driving wheels, -y, อุปโภค, ุ่น, โยธา, ern, unsuccessful, โต้, สูจิบัตร, put on, กระหยิ่ม, บาดาล, retiring pension, bump, เล่นตา, โอ้ระหนอ, A.M.I.C.E., lens turret,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์