บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
Last Assize, ฤดูแล้ง, สวาสดิ์, death wound, deficiency, lizard, เกลือ, senseless, โพธิสัตว์, mulatto, wis, connubial, indention, Mill, John Stuart, siege gun, เสี้ยม, back, ขายขาด, Manila tamarind, eight-score, cogency, backbencher, breadstuff, พยัคฆ์, น้ำกร่อย, spiral balance, enrobe, ปาริฉัตร, ทะเบียนสำมะโนครัว, air pocket, disapprovingly, account book, นิราศ, preclusion, missal, shaven, K.B., beware, lay down, อสรพิษ, sexualism, punching ball, pally, บรรยเวกษก์, เลี้ยว, footgear, phalanger, วมกอด, มือเปล่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์