บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
LX, H.I.M., Loch Ness monster, เตาปรมาณู, ตัวหาร, ล่วง, TV, vie, reasonably, ภรรยา, baronetcy, ยืดยาว, ติชม, hoard, wrongly, accumulation, เครื่องกัณฑ์เทศน์, ophthalmic, anion, lecherous, multitude, ีหนึ่ง, bachelordom, ประจุ, successfully, นม, tonight, cayenne, หงิก, กาวาง, เข้าปก, หม่อม, darky, เต่าทอง, half-bound, ผู้นำทาง, ่อกรรมทำเข็ญ, dynamo-motor, ปุบ, bottle gourd, ตัดสินใจ, anticlimax, emporia, Aranya Prades, hasp, guard chain, newsroom, oriental sapphire, oct-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์