บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
เริดร้าง, ุปะ, snug fit, here-, bugger, ether, ช่อง, vale of years, -graphic, ไถ้, monosodium glutamate, เดือนร้อน, amicableness, pan-Asian, หญ้ายายเภา, photomontage, bated, UNO, Czarist Russia, deep-laid, settle down, สมุหเทศาภิบาล, bad conscience, Keeper of the Great Seal, stormily, แช่มชื่น, ชายหาด, , collate, อิรวดี, gold, ไปถึง, วินาที, bilge, sera, rived, Leyden jar, starvation wages, ปริมณฑล, พ่น, grumble, ยิ้มพราย, trample, comparative anatomy, ก้อย, กัลบก, ฉันคอยเขาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเขามา, imitator, กก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์