บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
beche-de-mer, bite-size, stinkpot, ก้มหน้า, ruse, enthusiastically, voiced, ทุ้ม, indebtedness, wonderland, Arabic numerals, alone, distilling apparatus, potato salad, society lady, storminess, Malaprop, ตำรวจ, MacArthur, เตี๊ยม, planetarium, timework, reptilian press, superimpose, commensurate, เหนือ, early in the morning, ประชิด, cherubic, sago, รงพระดำริ, gudgeon pin, trap, qualifying, Mills bomb, สิริมงคล, mon Dieu, processing laboratory, ทบต้น, bearing, deodorant, วัตถุปัจจัย, weekend market, ใจอ่อน, fuchsine, แมวสีสวาด, momentousness, usage, recreation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์