บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inproportion

inproportion
1. ได้ส่วน
คำศัพท์แนะนำ
alone, bivouacked, มารยาทสุภาพ, heinously, spicy, one-man, ล่าว, pagan, สัปดาห์, edit, bergamot, skirmish, กถา, แนวหิมะ, ยินดียินร้าย, shortage, photographic society, พ้นอก, purchase tax, module, ขุด, lalang, ักพร่าผู้หญิง, spellbound, cockleshell, นาวาอากาศโท, กำ, ส้นเท้า, many, เข้าแบบ, gabfest, เสือ, cabinet, retentiveness, ยาลูกกลอน, อัน, retail, shank, anteriorly, invisible, licitly, ignorantly, unpack, ล่ำ, พักผ่อน, cathode, the fall of man, zambo, ตรี-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์