บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
ล่อหลอก, ิ่งวัว, cone pulley, similallrlity, tedious, banker, stonehenge, แป้น, bed-wetting, cheese-cake, กลางเวหา, ระลอก, rocklike, loquacious, ทางรถไฟ, โซ่ง, incisive, picturesquely, ไม้ตาย, spatial, แบบฟอร์ม, assess, over against, zombi. zombie, pitch yarns, there and everywhere, vial, เรือน, nighty, earthen, ทำตัว, scramble, captive balloon, resonance, hackney, relate, กราบเท้า, butter, stertorously, อักษรกล้ำ, hustler, Ulster, sculpture, Barbary horse, nondescript, forlorn, cf., หัวข้อย่อย, favored,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์