บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
convivial, แฉะแบะ , เขาไม่พอใจ, ลูกกลิ้ง, landlubber, field meeting, ammunition hat, pirate bus, provokingly, ฟุ, M.P., talkativeness, play the fool, uncertainty, สถานการณ์เป็นฉะนี้, ชาวเรือ, dark horse, the Establishment, mud dauber, มะเร็ง, ผู้ร้อง, unforeseeable, Church Militant, stratus, spy, saloon passenger, nestle, late dinner, agitated, ปลายทาง, enigmatic, ทายาท, เรือโท, กระดาษปรู๊ฟ, spot rubber, selfishness, slow-motion, orgasm, สภาผู้แทนราษฎร, upstairs, ไข่ลูกเขย, riband, หม่อมหลวงหญิง, prudently, resistlessly, forcibleness, phew, คาถาอาคม , สนใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์