บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
รำไร, sukily, กระวีกระวาด, ข้าวต้มขาว, สบายใจ, หมัน, ตีสี่, garrison, ต่ลำพัง, เหี้ยมเกรียม, corridor, sinology, อนชาติ, หนังกำพร้า, กฎ, ประสิทธิภาพ, ครองตัว, smokeing mixture, ิดทองหลังพระ, สุดคิด, ขึ้นสองค่ำ, Chief of Staff of the Air Force, พรรคจารีตนิยม, -pathically, กระแต, monstrous, shorthand, สถานีอนามัย, -y, swarthily, anticipation, bowlegged, legume, train, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ลูกป่า, เชื้อแถว, labor bureau, gravy, tentatively, bureaucratic, scapula, แมวมอง, ferriferous, pragmatic, ขุนบาล, wheat belt, trade union, violate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์