บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
ฮึกโหม, tab, stockily, finicky, laugh out of court, castellated, hill tribe, upheaval, pain, Shah, breadboard, epaulet, perchance, bread winner, ทอด, ความร้อน, panic monger, article, commitment, batty, brave, photosynthesis, Archimedean screw, typist, ไว้, เวิก, เข็มทิศ, anthropology, upside-down cake, maturity, Gogh, inappreciation, armored cruiser, minx, aliquot part, ท่า, เซอะซะ, their name is legion, คันส่ง, light skirts, neutron bomb, chapter and verse, ขยาย, herbivora, ซึ่ง, seeded player, Swatow, Phoebus, botchery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์