บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
โทรภาพ, garr otter, anxiet y, plaint, คั่งค้าง, conference, ท้องคุ้ง, หม้อปัสสาวะ, สโมสรราชตฤณมัย, pilot burner, จุ, ยิ่งหย่อน, grease paint, pharisaically, failure, water-cooled, pay a visit, gentlemanly, stun, rule of thumb, G.P.O., bloomers, transit duty, catalysis, the New Bailey, compress, motion pictures, production, modiste, scoundrel, impossibility, hundred-percenter, ให้เกรียกจะเอาคืบ, แร้ง, remorseelessly, ึกก้อง, sign and countersign, ขึงตา, platitudinarian, ใจหดใจหู่, ท่านั้น, uncage, route, strike out a line for myself, cur, have an axe to grind, yes-man, Canada balsam, unceasing,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์