บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
white mangrove, auxiliary verb, agar-agar, man of action, better half, menially, แขม็บ, antagonize, king of birds, win his spurs, scruple, ่องเที่ยว, crow's nest, budget of news, หมอกควัน, บาหลี, มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง, กระทรวงวัฒนธรรม, oafish, secularity, plaything, เคว้ง, take the floor, omelette, zigzag, fizz, inpatient, occur, Yucatec, bounce, จัดการ, ตาด, rushlight, effect, beet, ภาพยนตร์, sea urchin, timesaving, อย่างหนึ่ง... อีกอย่าง, เหย้า, star sapphire, pellagra, แจง, ปลีกย่อย, monocoque, alderman, debit, ใกล้มือ, penman,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์