บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
ตัวแทน, เปลวเพลิง, queen dowager, equidistant, end on, ปราด, กระยาสารท, belabour, nicotinism, น้ำเสียง, deeply, stockiness, interchangeability, shagreen, flippancy, gasping, bisect, window envelope, wattle, เอะอะโวยวาย, บัตรประจำตัว, พระมหา-, เจ้าชาย, ่อให้เกิด, บกระดี่, westering, lyric, satirist, ดชื่น, philosophize, mouth, oriental, mad, detrimental, month, dweller, opaque projector, the, officer of the guard, recidivist, grave accent, เต็มคราบ, pulpit, hyperbola, เวนคืน, unnecessary, กรมวิชาการ, crtptograph, พระบรมอัฐิ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์