บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
เปื่อย, perverse, ile, imprecation, samovar, equestrienne, พระสงฆ์, Cinderella, mixable, piazza, rate of exchange, bedfellow, ช่าง-, compulsive, recklessness, Highlander, ไหม, idyllize, ศัพท์สูง, anxiety, cipher key, clegg, pragmatically, นานาจิตตัง, cypher, tie, silliness, musically, sounding tube, adore, traveling fellowship, ฟิล์มม้วน, เว้, mastery, rot, traveling staircase, tellingly, fag, ออกเสียงเลือกตั้ง, indistinguishable, occasion, คุณค่า, ไพล่หลัง, spidery, modify, Manchu, treasury, lippy, eyeglasses,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์