บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
insensibly, wieldy, Saint Denis, het up, homesick, thrashing machine, congratulation, ล่ำลา, shanghai, kneel, knurled, จิม, ravishing, laboratory, flukily, peonage, without question, คำกริยา, dapple, ฟ้าร้อง, frame of mind, chivalry, ดุษณี, awkward, paralyzation, green gram, rifle range, วางไว้กับพื้น, buckwheat cake, กราวใน, onyx, newspaperdom, pretty-pretties, cave in, foreign legion, soft palate, titter, libel, auriferous, East Indiaman, jocund, tin soldier, telegraphist, per diem, retardative, divinity, moor, chant, balance wheel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์