บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
Moliere, caper, ขาแขน, bilious symptoms, โหด, ขัตติย, cayenne pepper, pillbox, อีร้าค่าอีรม, ซีโต, ซิกซี้, gluttonous, สะตุ, ากแต่ว่า, ห้ามญาติ, hank, lake, given to, untrammelled, หมีคน, ก็ช่าง, subjunctive, อนาคต, tote, lemon, ของให้, ล้ำ, สะอาดเรียบร้อย, impulsive, coquettishly, คำสั่ง, February, ผ่อน, ใต้เท้ากรุณา, buzz, South Seas, เส้นประสาท, madden, flitting, bled, เพทุบาย, ameba, anthrax, vicarious, desertion, vulturine nose, sergeant, voces, unborn,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์