บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
Byzantine architecture, draw upon, เกรงกลัว, บัญญัติ, towel, เดินหนังสือ, halfpenny, dizziness, twinbed room, elicit, ฉวดเฉียด, poniard, amphibious, nicotinism, busby, trudge, heavy, เครื่องต้น, hitherto, sanatoria, กระแบะมือ, ไม่ อย่าถูกฉัน, breadboard, Heidelberg man, ร้านค้า, หันต์, แนวหิมะ, building society, vigilantly, กุมฝอย, intentness, wrestler, hang heavy, geology, frog-march, gaff, aristocrat, Bill of Rights, covert, กระเฉด, มัสมั่น, apprise, โงน, self-immolation, fauteuil, บัว, วกกลับไปพูดเรื่องเดิม, ตะกรุด, blast furnace,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์