บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
stadia, shove, คนโดยสาร, angel, มีชื่อ, horseless, reindeer age, reparation, Argus, stock market, tempting, for that matter, กระจุกเขี้ยว, wind egg, turn off, merit system, weasel-faced, portmanteau, fritter, rapidity, crucifixion, ball park, washing leather, repairable, พระแก้วมรกต, instance, เส้นรอบวง, frame house, โรงเรียนพาณิชย์การ, cadence, ก่ง, chaise, แก่นแก้ว , step by step, extrinsically, treaty ports, settle his hash, pronounce, Sampson, prodigal, สถาน, pact, prize fellow, เกลาสำนวน, สากล, auxiliary verb, พะวง, groom, ถึงพริกถึงขิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์