บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
สมภพ, A.I.C.E., digitalis, fly whisk, power steering, ยานเกราะ, สรุปความ, nether portion, largess, to a turn, Mandarin duck, uneconomical, pole jump, unbelievable, เศษส่วน, or, diagnoses, กรมข่าวกลาโหม, นุ่งโจงกระเบน, สีพืช, ต้องประสงค์, ท่ามกลาง, unaccustomed, crocodile, Mayfly, marvelously, กรอ, hog deer, expresso, ปรามาส, confute, งูเห่า, พลาด, dismast, สวัสดิภาพของชาติ, taw, stanchion, displeasure, alliance, เรียง, ประจิ้มประเจ๋อ, ตึตัง, embroidery frame, สภาสูง, obiter dicta, hallmark, detonation, ขยิบหู ขยิบตา , grove,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์