บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inducement

inducement (อินดยูซ-เม็นท) n.
1. ชักชวน, ปลอบโยน, แนะนำ
2. ก่อให้เกิด
3. เครื่องชวนใจ เช่นเงินหรือผู้หญิง
4. ชักนำ(กระแสไฟฟ้า) โดยใช้แม่เหล็กหรือขดลวด
5. หา(ความจริง) ด้วยเหตุผล, พิสูจน์
คำศัพท์แนะนำ
accumulative, เยือกเย็น , สภาสามัญ, นาสิก, yd., tolerableness, Mary Queen of Scots, จาตุร, oiler, forbade, get up steam, perfunctory, ไกว, favorably, barytone, hammock, taproom, pyjamas, refer, เอ้กา, อธิปไตย, shamelessly, wintertime, ดุเดือด, Royal Palace, ชาวบ้าน, mouldy, ชะตาดี, ซา, Angora wool, shower, ปรอะ, สยุมพร, unmentionable, capital, นายด่าน, piercingly, envenomed, เรดาร์, Caxton, ฆาต-, slip of a girl, บีบนวด, light-o'-love, อุ่นหนาฝาคั่ง, แจ่มแจ้ง, East by South, petticoat government, purlin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์