บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
nigh, rose wood, ได้ส่วน, stockade, เบื้องปลาย, กรนฟี้, rontgenologist, make yourself a nuisance, dress, interlope, เทวสถาน, กบี่ธุช, ปลีกย่อย, pinup, กริยาวิเศษณานุประโยค, facetious, ศักดิ์, sea-dog, shingly, ก่าแก่, parricidal, ส่งเสริม, fructify, เว้า, กม., chain cable, automatic weighing machine, fanlight, ภาร, adopted, สมคะเน, ดินดาน, นย้าย, เกล็ดกระโห้, impertinent, เนรเทศ, ดาวพระเกตุ, empiricist, capital expenditure, classifier, rudder, spine, she, แพล็มตาหนู, galvanism, ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, Carlylian, schoolboy, reading matter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์