บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
training college, Czar, crossed check, arborvitae, sherry, นิติเวช, newsbill, ส.ป.อ., desiccation, ักปีกกา, impotently, dry-shod, Office of Strategic Services, Metropolitan Railways, puffin, transitoriness, scaramouche, substratum, ideographic, ทูตสวรรค์, stall bar, coat of arms, chute, prussic acid, รวย, class list, ruddy, เซนติเมตร, enterprisingly, ห้อย, indentation, ระหาร, woodruff key, ม้าไม้, ช่างทาสี, เรือเป็ด, alumna, hexagram, retractor, pick up his heels, stricken field, chimney stack, A.M.A., หำ, gastric, จรวด, hedonism, อุ่นหนาฝาคั่ง, jollity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์