บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
cauliflower, มอบ, , misisterialist, กรมส่งกำลังบำรุง, unwholesome, verbal, ประดิษฐาน, well-disposed, เอกเขนก, brisk, deathlike, จอง, ย่น, ภูมิวิทยา, filigree, California Institute of Technology, carman, ุดเอื้อม, somersault, ชาติวงศ์, hover, heterodoxy, adjutancy, เขม่า, ประเดี๋ยวนี้เอง, ทิ่ม, ราชพฤกษ์, ละลด, อนุโลม, civies, shock therapy, าษาตลาด, private member, mailing house, pur, เก้งก้าง, อาแก้ว, swing, มิคสัญญี, framework, toffy, ึงดูด, chanticleer, plum pudding, matricide, compelling, หางว่าว, รังสีแกมม่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์