บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
freezing mixture, beside, woodenly, prize crew, Gogh, sea level, อะลุ้มอล่วย, ranch, collectively, favour, reconnoiter, exceptionally, วางหู, walking, honourable, internationally, landing gear, scabies, สุนัข, fervor, ให้การเท็จ, ดาบ, disappear, marquis, หลง, อีโหน่อีเหน่, hamster, nondescript, job printer, เสียเปรียบ, สิ้นสติ, uranium, หยุดนิ่งลง, lama, ชาญฉลาด, splotch, โสภา, saffron, theirs, make a start, rondeau, lay aside, flyweight, จอนหู, boulder, พระบรมโพธิสมภาร, ผีเสื้อยักษ์, ฆ่าเวลา, sleuthhound,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์