บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
pageant, plastic surgery, ่อเป็นฉันใด ลูกก็เป็นฉันนั้น, benignant, ดีละ, ๒ นาฬิกา, juniority, เสียด, rotor, expansive, spruceness, ใส่กุญแจมือ, numb, บัตร, Holy Spirit, trickle, the Abbey, tambour clock, better part, ladies' man, Smart Aleck, high latitudes, cost of living, อินัง, สถานเอกอัครราชทูต, go into the melting pot, สวด, pervert, จาด, ตาขาว, ตะกรน, recrudescent, ดินหน้าฟ้าใหม่, clematis, grande passion, Walpole, Hugh, คะเน, bulk, ืนยาม, ก้นตะกรน, leprosy, ลุงเขย, งีบ, folklore, ราศีมกร, ส่าย, ท้าว, cut a dash, สงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะเกิดมิเกิดแหล่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์