บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
ถัน, PX, embarkation, mountaineer, vociferation, เรือธง, ประทานโทษ, mishandle, ข้าวตาก, ราวี, scurrilous, Rembrandtesque, die a dog's death, finesse, กะเพรา, กำแพงเขย่ง, ทกระจาด, tigerish, seignorial, maimed, glamor, แพรเยื่อไม้, หิวกระหาย, melodiously, doughtiness, าก, ขาดทุน, raven, chain pump, The Jungle Book, spar deck, molecule, road metal, Newton, lsaac, leniency, UNO, dirt, early-Victorian, deuce, โบราณคดีวิทยา, sergeant fish, jilt, make a scene, ขายหน้า, brag, กลวง, tung oil, the good town of, honestly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์