บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - indisposed

indisposed (อินดิซโพสด-) adj.
1. ไม่สบาย, ป่วย
2. ไม่สมัคร, ไม่ชอบ, ไม่พอใจ
คำศัพท์แนะนำ
follow-through, area, wag his finger at, ลุก, Supreme Court of Judicature, uninstructive, ปลี่ยนแปลง, working day, บุ้ย, ปอบ, scent, night jasmine, impassivity, carry-all, collier, ยกยอ, เขา, Carmelite, good turn, positive philosophy, branding iron, limestone, sweat, drunkenly, ครุภัณฑ์, passively, mystify, จู้จี้, กระแต, table money, partnership, คนละ, clubdom, lightweight, ๓ ทุ่ม, tenseness, มะเดหวี, apprizenment, ถูกคอ, Father Christmas, เจตมูลเพลิง, counter-balance, old, replace, impale, amiableness, ลือดร้อน, toolkit, baronial mansion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์