บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
เหมืองดีบุก, GI, blue water school, กระสือ, Kachin, ดกดัน, pathfinder, recto, -otion, smash, switchback, publican, ธนบุรี, permeate, อิศวร, เฉิดโฉม, dermatologist, เช่าช่วง, ragamuffin, guide rope, aquatic, kind of, oppressively, know, Trafalgar Victory over Europe Day, abrupt, via, predominant, รุกราน, ว้าวุ่น, transmutation, เอาหนังสือเล่มนี้ไปเย็บปกเสียใหม่, barebone, Czechoslovakian, deficit financing, affixture, serve, misfit, อำเภอ, bespeak, where, เบ็ดเสร็จ, power supply, สารภาพ, arm of the sea, มหาชาติ, bravado, ตะโก, cab,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์