บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
สุรุ่ยสุร่าย, lame duck, มาตราส่วน, these days, appellative, cone pulley, sagacity, แมว, พยานเท็จ, หน้าแข้ง, leave hold of, อาหาร, lazy, Secretary of State, ขุนบาล, sob stuff, ขายเชื่อ, pass-book, นิสิตา, en, discomfiture, stupify, ส่วนท้องถิ่น, jemmy, nicotinism, cold-bloodedly, ศึกสงคราม, nail, trainer, arrow, Britannia metal, speech day, go to the length of, rifle range, กาแฟทำให้ฉันตาแข็ง, โพย, คนที, adjustable wrench, capitation, กวนอู, หึงสาหาความ, educator, ประกันชีวิต, กะละแม, meretriciously, tabu, homogeneous, แขกเต้า, dither,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์