บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
spirit rapper, ดื้อด้าน, กลิ่นตัว, merger, blarney, disquisition, ขนส่ง, snort, hairpiece, frightful, hand to hand, บรมโบราณ, ำหนิ, คล่องปาก, muffle, helpless, pulse, หมอบ, เรียงพี่เรียงน้อง, กิ่งอำเภอ, ช้อนหอย, Negrito, subserviency, automata, แหงน, unruffled, จ้อง, การประชุมมุขบุรุษ, family man, recording angel, ชี้ช่อง, awake, tooling, print letters, concretely, inherently, equivocal, bat money, อารักขา, ม่เป็นท่า, facsimile, กว้างขวาง, วัด, เกือก, fretted, optometrist, glass fibre, out of countenance, demoniac,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์