บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
blister, rente, tank station, delegacy, Mount Everest, ค่าผ่านประตู, forced, จำหน่าย, tower, รุ่งริ่ง, harmony, poverty, naturopathy, symphony orchestra, มารยาท, bollworm, in the world, union shop, heat exchanger, twelve, turn a hand, ivory black, hold aloof, krone, twinge, มวนท้อง, ดัก, ทองนพคุณ, middleweight, higgledy-piggledy, ตู้โชว์, Sunna, technicalness, ทุ่มเถียง, ซึมกะทือ, DX, pianoforte, ลูกสะบ้า, passe partout, indecorous, as to, กุล, องุ่นทำเหล้า, ซิกา, มนุษย์ทุกจำพวก, ตม, ใช้จ่าย, รังสีเบตา, นอนกลางดินกินกลางทราย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์