บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
ตลบ, solid state, regular plurals, truantly, บวช, ใส่บาตร, immodest, วาณิช, monomaniac, แตง, transitively, miss the bus (boat), บุหรี่สิบมวน, dripping pan, แน่นท้อง, oath of allegiance, cross-voting, volatility, ชานเรือน, rationally, ตาก, เห็นดี, ตอบรับ, abound, pistole, Great Seal, ลูกถ้วย, ชั่วกัลปาวสาน, พลเรือเอก, tsetse, retinue, satin paper, -sore, glaucoma, indigenous, ทิพยโศรตร, หด, ขี้โรค, daunt, sky map, เมื่อไร, resemble, avowal, ืบมรดก, undreamt of, โหยหา, silk-screen process, พริ้ง, โง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์