บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
mosquito net, totem, give him a cold pig, spied, bounty, the Infinite, -in', วง, บรรทัดฐาน, language of signs, Olympic Games, stabling, best seller, ต้องกัน, rood, unemployment benefit, viscerate, สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, war-horse, revolution, หมู่ไม้, ับA.หลวม, entomb, represented, ปร๊ด, moldy, heart-rending, หอยนางรม, appetizer, post-free, adaptor, univ., How do you do, ชมพู่สาแหรก, delaying, อกหมัน, preoccupation, ลอ่งหน, bell jar, preference, sally, pilgrim, noncompliance, เหล่, millepede, proud roof, Great Lakes, sobriquet, ลี้ลับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์