บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
สงเคราะห์, granddaughter, กลับกลาย, -ways, ลบคม, เดินทางไกล, Winchester rifle, เสาดั้ง, เพลีย, maternity ward, fashiom, a ghost of himself, dispirited, จ่าอากาศโท, controversial, breeder reactor, touch wood, stripling, ทัน, intermit, vermicide, creak, tragedienne, ล้น, steering gear, with his tongue in his cheek, nonce, vainly, by jingo, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น, uproariously, transshipment, D.S.C., chancellery, หอฉัน, bobstays, laughing stock, overslept, ตะเคียว, บุตรี, plenteously, procurance, amenable, pica, อะไหล่, component, นักเตนนิส, frizzy, abusive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์