บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
delectation, spit, hair-dresser, มานพ, gondolier, โอเลี้ยง, muleteer, peck, sprily, adjutant general, สลัดได, ยิ้มกริ่ม, wink, on velvet, lose heart, ระแคะระคาย, bally, underdevelop, snob, ทุร-, charismatic, Soho, sunken, เต่าตนุ, B'K, ลับหูลับตา, Yucatec, formulae, imputation, crack up, quietness, หงอยเหงา, irritating, ฝาง, แร่พลวง, โมโห, naturel, sloop, ับไม่มั่น คั้นไม่ตาย, มองคร่อ, จุดประสงค์, cater, technicolor, maverick, parsley sauce, ประชาธิปไตย, declaim, ewer, dripping,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์