บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
เบิกพยาน, dauntless, inn, ความร้อน, surround, puffy, Royal Highness, shevri, Nipponese, ประโยชน์ส่วนรวม, visa, the eternal feminine, แฉล้ม, opera cloak, รังควาน, ซีด, hydra, boathook, กอก, บ้านนี้ของใคร, ยืดยาด, tabloid, หัวทุย, จักรกลอก, bear out, ตรุษจีน, proclamation, whip ray, worship, limb, go to great lengths, prepaid, unfounded, husband, queen, ลูบไล้, appalling, -escent, great Dane, ศารทพระจันทร์, anaemic, ช้องนางคลี่, แผ่นดินไหว, timidity, diplomatic agent, เฉ่ง, second teeth, ปากน้ำโพ, sagaciously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์