บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
เอาแรง, เบิกเรือ, blowgun, Lascar, royal scribe, Moravian, line of fortune, fount, blonde., glamourize, electrician, tourmaline, พร่ำสอน, torsion bar, go to glory, moo, Yours respectfully, maintainable, culpable, เหิม, foretell, debris, หมาย, ล่ามดี, หมูแหนม, titrate, diplomatic body, accuse, degenerate, ภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น, imagery, depositor, niggerbrown, sowed, warehouse receipt, the Bard of Avon, ไฟไหม้, benzine, prophesy, antisocial, arc, degree day, chemist's shop, ้อ, mannerless, ขิม, wretched, outsize, red pepper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์