บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
brainwork, Bostonian, ละว้า, ธรรมาสน์, เข็ดหลาบ, hundred-percenter, สนุก, มาบ, นอกรีด, demography, anyone, suppress, loge, ตีสี่, office, กาลเทศะ, Latin America, ม้าล่อ, for good or ill, specific gravity, incisiveness, นักมือ, stinkstone, ตั้งเค้า, สิงหรา, assuming, ตระกอง, kiwi, ceaseless, อลงกรณ์, sick list, imprecate, noble, อีสาน, สายไฟ, ล่วมยา, agglutination, as gentle as a dove, กักขัง, country of origin, advisable, beige, การประชุมวิสามัญ, ครวญ, ป่วยไข้, miscue, offbeat, kaolin, ข้าวสาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์