บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
docks, detraction, อารัมภกถา, chafe, slim-waisted, ปฎิมา, blacken, economics, dumpty, ท่านั้น, เฉียง, account day, pimp, จรดพระนังคัล, เสรีภาพส่วนบุคคล, geo-, อุปโภค, ตะเพิด, kin, กฎ, trap cellar, Jim Crow, ่างเหิน, พระบรมราชูปถัมภ์, buff wheel, depend, earwig, draggle, self-assertive, torn, grand, Revenue Department, Venetian, iris diaphragm, hypo, deserving, British, dreariness, vulgarism, เดินเท้า, เงินยวง, quasar, svelte, speaking tube, escalation, วันอังคาร, cruet stand, nationalism, small holder,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์