บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
synonymity, Aladdin, landfall, run short, incorporation, incorporated, portable receiver, sought-after, anthracite, weather-wise, naturalness, hell-bent, mating season, thrived, ท้องกาง, incorrect, Byron, น้อยโหน่ง, output of a tin mine, previous examination, ฉบับ, ลงนาม, expressive, compassion, unevenness, greet, แทะ, one-eighth, accrue, เชี่ยน, Meng-tse, เจ้าบทเจ้ากลอน, Elba, back stream, carnival, tenuity, trepang, ช่างปั้น, ate, courageous, syncline, diversely, society gossips, shire horse, สถุล, all over the shop, bedclothes, ทองหลาง, ditty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์