บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
ใจหาย, basalt, stagnation, alphabetically, ราชบาตร, ลลัพธ์, California Institute of Technology, Laborite, inimitable, emery wheel, in extremis, ีปฎิทิน, พูดหยาบคาย, stopwatch, projected, ตะวันตก, jerky, tactfully, tee off, ถี่, สมมาตร, potentate, foxy, median, hire purchase, nap hand, ร่วน, swim, reduce, พเนจร, ผู้ขาย, ปัจฉิมวาจา, beaver town, kerb market, foe, Women's Auxiliary Army Corps, fiddle, Ruskin, John, bestrewed, ถือเขาถือเรา, preceptor, piercingly, stand by, ส.ส., ภาษิต, PBX, companion-way, tearfully, sharp tone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์