บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconstant

inconstant (อินคอน-ซแท็นท) adj.
1. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน
คำศัพท์แนะนำ
caress, poignantly, at some length, toxaemia, trishaw, water-borne, inquiring, extrude, ิได้, ยี่ยงอย่าง, reciprocal, ผีเสื้อยักษ์, ระตูชัย, tone, incongruity, industrialism, สุเมธ, athletics, dog, go in for, rouse, วงศ์ตระกูล, intransigent, barter C.interchange, criminal conversation, epithet, imitation, dowry, Babbitt, steering column, อัศจรรย์, Oyama, สมภาร, homestead, policeman, fighting chance, overgrowing city, in the way, on the spur of the moment, impregnability, หลักทรัพย์, ยุทธนาการ, witchcraft, ต้องหา, spotlessly, decor, rowdiness, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, English,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์