บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconsequentially

inconsequentially (อินคอนซิคเวน-แฌ็ลลิ) adv.
1. ไม่สืบเนื่องกัน, ไม่ถูกเรื่อง, ไม่สำคัญ
คำศัพท์แนะนำ
patrician, -scopy, tug-of-war, ได้แก่, parasitic, bleakness, โคน, lawlessness, เหรียญสหรัฐ ฯ, have a good (great, have half a) mind, ห้องเรียน, senna, น้ำนม, ข้าวโพด, endlessly, antibiotic, เสนาธิการทหารบก, leek, ขอบขัณฑสีมา, Spanish American War, เงื้อ, แผ่ว, lineup, ragtime, chimera, กระดูกเชิงกราน, Greenwich, -ly, tracer, ดยอนุโลม, undeniable, wale, anonymously, อ.ก.พ., phalanger, whole, Esperanto, feeling, ลพบุรี, เป็นกลาง, secularization, อิสป, on his legs, mountain-high, Estonian, กองเรือรบ, ข้าวสารกรอกหม้อ, onlooker, จู่โจม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์