บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconsequentially

inconsequentially (อินคอนซิคเวน-แฌ็ลลิ) adv.
1. ไม่สืบเนื่องกัน, ไม่ถูกเรื่อง, ไม่สำคัญ
คำศัพท์แนะนำ
host of heaven, copiously, accurst, annotation, Confucius, inert, เทศา, Johnsonian, pigeon-toed, point duty, skied ski'd, เมียลับ, bombastic, อกแห้ง, snook, มานุษยวิทยา, anthropological, กีดขวาง, jalousie, Gruyere, make ready, curb, retrogressive, expanded metal, magniloquence, Maid of Orleans, beauty queen, mountain-high, cod liver oil, รังสีเบตา, great gun, ฉาก, ุกปลั่ง, sanctify, economize, abate, lack, unlooked for, มือใหม่, auspiciously, up-to-date, infinity, express packet, เครียด, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, slew, เด็กชาย, yr., walking part,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์