บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconsequentially

inconsequentially (อินคอนซิคเวน-แฌ็ลลิ) adv.
1. ไม่สืบเนื่องกัน, ไม่ถูกเรื่อง, ไม่สำคัญ
คำศัพท์แนะนำ
friendship, laundry, blackout, piggish, caret, ไหล, ุ่นวาย, suspense account, แม่เจ้า, indict, wish, แมวไทย, Nipponese, liege lord, asthmatic cough, parodist, clamdestine, norther, bottled, ทบวง, ปัยยิกา, ลูกเขย, หัวเหล้า, cerebral hemorrhage, น้ำมันงา, champagne, tap drill, ปลอด, ซุก ๆ ซ่อน ๆ, General Post Office, rare earths, anna, สะใจ, conservancy, คลอง, มงกุฎราชกุมาร, penury, จ๋อ, undergo, tri-, olive, larceny, opposite, ทางออก, ยากจน, ปิดล้อม, earliness, impecuniosity, ขัตติยมานะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์