บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - inconsequentially

inconsequentially (อินคอนซิคเวน-แฌ็ลลิ) adv.
1. ไม่สืบเนื่องกัน, ไม่ถูกเรื่อง, ไม่สำคัญ
คำศัพท์แนะนำ
modus vivendi, camp follower, prep school, บียดเบียน, raj, ghetto, chours of catcalls, she-, ซอก, serve notice, ก่อ, eminent domain, ถมึง, historian, mucilage, disbelief, rallying cry, แท่นพิมพ์, emotionalism, อ่อนหัด, trailing wheel, Seven Years' War, high-sounding, ท่าเดียว, temperance hall, ตะแคง, ร่วมมือ, พอสถานประมาณ, พายุ, selfsame, สินค้าออก, test tube, พิระยะ, pepper, eye-catcher, ทะนุถนอม, verity, กระจุกกระจาย, กระทั่งคนจน, unthinkable, iguana, มโกรก, ่องเที่ยว, ระทด, ยักขย่อน, marquise, detective story, secret service, uniformity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์