บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - incomprehensibleness

incomprehensibleness (อินค็อมพริเฮน-ซิบ'ลเน็ซ)
1. ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจ
คำศัพท์แนะนำ
-ium, emeritus, motorcade, หุงน้ำมัน, ตก, slantwise, vagabond, supercargo, bury the hatchet, ลูกฝาแฝด, vagary, นามสกุล, กระแบก, convalescence, fibber, least common multiple, as pleased as Punch, reference book, petticoat, Greenwich time, ลิตผล, needle-sharp, Lombard Street, แทะโลม, uncivilized, timeliness, strewn, ปรุง, unemployment, other world, shortening, inscription, foulness, หล่น, Rockefeller, John D., fuselage, The Analects of Confucius, แจ่มใส , สุภาพชน, byword, mercerized goods, pyroelectricity, ชาดก, conservation of matter, wrapped in slumber, appointment, แข็งเมือง, quartern, ผู้สื่อข่าว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์