บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - incomprehensibleness

incomprehensibleness (อินค็อมพริเฮน-ซิบ'ลเน็ซ)
1. ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจ
คำศัพท์แนะนำ
leather, reed sparrow, โนรี, wire gauge, incorrectness, sweatily, conch, demurely, society, cayenne pepper, ยอดคอหอย, cacophomy, baht, Lloyd's register, สัญชาตญาณ, เดซิลิตร, fart, angelic, กุ้งก้ามกราม, promote, profession, geld, backfire, felt hat, bogus company, bone-dry, assiduity, stoicism, cold-shoulder, nightchair, discover, คฤหศาสตร์, root mean square, unopposed, จรรยา, vertebrata, เข้าแบบ, rajah, ฝีในท้อง, digestibility, sixfold, reputedly, น., chopped, split infinitive, ask for it, หนาน, have in view, เข้าเลือด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์