บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
Z-bend, คบคิด, coalblack, Tuscan, flying machine, จับชีพจร, กรมทางหลวงแผ่นดิน, โป้ง, ล่อหลอก, ช่องคลอด, night heron, Lloyd George, irrepressibly, ราชบัณฑิต, breadline, lubricant, โงงเงง, จ็บ, camp chair, mint of money, Indian ink, hatch, jealous, G.N.P., มาร, ขึ้นหน้าขึ้นตา, invisible, Yours faithfully, จเย็น, House of Peers, sophisticated, ขัดจังหวะ, differential calculus, asphalt, overhead, Treasury Bench, ของ, อารยะ, libellous, frolics, แจ, น่วแน่ , per capita income, futures, พระนาง, สายไฟฟ้า, continuously, กลไกแห่งการทำสงคราม, showman,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์