บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
โพระดก, ทรงพระสุบิน, นางแอ่น, รวม, ทันใด, หมอ, acid test, หัวเทียน, leering, chimney sweeper, spryness, openness, lip, Pickwick, ทรงพระนาม, Chilian, บาดตา, cavalcade, homely, Oscar, spanless, aplenty, tropical, กะ-, tong, สำลี, A.U., armchair, make a hole, กากกรุน, ป็นครั้งเป็นคราว, Statistical Yearbook, hesitating, แล่งŽ, primates, teenager, cider, button, mix, country club, verdure, positive, unsophisticated, truthlessly, appellate court, subcommittee, swing band, สุมทุมพุ่มไม้, แม่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์