บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
tuberculine, รากตรำ, ตีสองหน้า, ว้างเวิ้ง, water tower, royal flush, near race, mother ship, เหลียวแล, ด้นดั้น, sax, maintainable, เจ็บ, glory be, cross, unfledged, sob, upholstery, detour, คันชัก, gravel, เอกาทศรถ, ถมึงทึง, baseless, klaxon, chrysanthemum, โลก, perplexity, nudist colony, มาตรว่า, golden balls, ปุ๋ม, cow, ปรีชา, ปรน, yoicks, เท้ายายม่อม, every few days, ปล่อยปละละเลย, กระดูกขากรรไกร, เข้าฌาน, ฆ้องโหม่ง, เกด, wariness, ยุ, lead-in, safety curtain, Koh-i-nur, whimpering,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์