บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
vexatious, ฤดี, ซ่าหริ่ม, search, ขับ, เซื่อง, shiny, at a premium, ากแต่ว่า, inventively, kulak, ปาฐก, พระบรม-, Frenchman, อิทธิฤทธิ์, โหวง, เหวี่ยง, no end, imaginativeness, concussion, smutch, เกลาโวหาร, วบยอด, กลางหาว, the Irish, picric acid, สภาผู้แทนราษฎร, แฟบ, -ibility, mussel, แต่, กเลิก, เพราะเหตุอะไร, what-d'ye-call-it, โยกเยก, Esqr., interior, galvanism, นึกŽ, สูญโญ, ผัง, sycamore, สันติภาพ, in confidence, character sketch, ชนนี, space, มุ่งร้ายหมายขวัญ, ministering angel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์