บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
trumpery, African marigold, Bowring, Sir John, โน่น, ma'am, four-wheeler, transpiration, เขียวขจี, อรัญวาสี, sulpha, filter cigarettes, slide projector, อ่าว, ซิ, du Barry, Pomeranian, luridness, Malay, orientation, bellicosely, aloft, alms, เนยเหลว, flag-list, trumpet major, loving cup, เบี้ย, มังคุด, กรมทะเบียนที่ดิน, City of the Seven Hills, หรู, ม่, count the cost, วิสูตร, destine, node, letter-bound, unwanted, ป้อมปราการ, เข็มทู่, loathe, กระจอกงอกง่อย, industrial, ผลุนผลัน, ตลาดโบ๊เบ๊, navy-cut, electrically, เบิกพยาน, struggle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์