บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
Eucharist, ูสวัด, Byronic, คนนำร่อง, lady's finger, energy, ราบบังคมทูล, ย้วย, รุกฆาต, news hawk, น้ำอบไทย, elm, subheading, prophesy, gent, forlorn hope, decoction, สดับ, โรงกระษาปณ์, bona fide, sport of Kings, ผู้แทนจำหน่าย, collaborator, ต๋องต๋อย, swingboat, Saint Leger, throw a fit, exaltation, the ides of March, carryings-on, คณะกรรมาธิการ, เห็นดีเห็นชอบ, เตาไฟ, Middle Ages, thanksgiving, sniff, เสนาธิการ, prairie, ผึ้ง, friction drive, houseful, pummel, documentary stamp, ยาฉุน, ราก, ลอยแก้ว, ex cathedra, expositor, quitclaim,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์