บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
truthfull, ปุลลึงค์, rhomboid, ีเกลียว, morally, Britannia, straitened, หวีเสนียด, quintessence, countenance, nepotism, peewit, หยอย ๆ, กระเทียม, bloodguilty, dismay, โขกหัว, บำเรอ, Marseillaise, Supreme Soviet, disburden, filet, diametrically, ขอบขัณฑสีมา, Injun, admen, pop., Bolshoi Ballet, ยุโรป, ผู้ดู, กำลังบำรุง, weed killer, wagonload, Women's Auxiliary Territorial Service, tuna, mutual admiration society, สถานีธนบุรี, round cheeks, พระเกตุ, พิเศษ, legatee, แผน, torque, แวดล้อม, itinerant, scapegrace, ควั่น, send him away, middle finger,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์