บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
กล้ม, ทุรัศกันดาร, tops, ขอที, phonocard, light value system, sufferer, physically, portmanteau word, ตะกั่ว, สนทนา, joule, กระมิดกระเมี้ยน, สัพยอก, ทำสงคราม, west, appeal, borderland, seignior, พูดกันไม่รู้เรื่อง, rolling pin, aggressor, refreshingly, springtied, เปิง ๆ, cemetery, globefish, ไผ่, rejoice, กลองแขก, smokily, อนุวัต, vulgar fraction, flip, ขี้กา, สิงขร, congressional, soldiering, know the ropes, teacher, slings and arrows of fortune, state trial, pukkah, penetrability, mud, ลมตะเภา, สกปรก, unless, next day,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์