บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
alma mater, abalone, hectare, lamina, นงเยาว์, debacle, ยานเกราะ, ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ฯ, extra, iron horse, จับไม้สั้นไม้ยาว, Scot, กินนอกกินใน, มหายาน, exasperatingly, depute, millboard, newel, theatrical notices, Hottentot, gardens, baboo, petrologist, Hampton Court, in character, detective, วาสุเทวี, composing machine, bigheaded, wig, cut it, consanguinity, egregious, cream-laid paper, chairbed, ivory paper, lord, slop basin, R.C.S., velvet, straggle, foremen, รถ, สื่อสารมวลชน, ไขหู, ใจแคบ, autonomy, loophole, numerative,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์