บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
วันทนา, ผุพัง, แสนยากร, dastard, ปลั่ง, หมูสี, waterline length, ห้ามล้อ, ดำเนิน, rhea, collector, chorea, staff correspondent, ยาว์, Uncle Sam, Rommel, Erwin, jinx, silage, cow, cut a figure (a swath), โจ๋งเจ๋ง, specific gravity, โป่ง, weather stain, Gay-Lussac, โคมตั้ง, occasion, overburden, circumnavigation, nickel-cadmium battery, bountiful, apprentice, แตกใบ, fission bomb, south-southwest, savagely, ฝนตกคั่ก ๆ, febrile, normalcy, ๗ นาฬิกา, margian lateral, เซนติลิตร, cargo, pedagogical, มูลเหตุ, กี้, petticoat, persistence, cabstand,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์