บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
วาที, emersion, เค้เก้, horrify, boo, เกาะหมาก, เจี๊ยวจ๊าว, victuals, ยินดี, ขัดขืน, ฝาน, take wings, -skinned, กรมธรรม์ประกันภัย, baking soda, admit, elfish, onwards, cyclist, น้ำฝน, luff, Tang pottery, mortally, พรหม, ประดา, disgruntled, manageress, ำราม, expatriation, appellative, ยวดยาน, souther, สามี, meditate, mid-, กา, epilogue, หมายความ, hereon, disregard, belt punch, turn the cat in the pan, sightseer, confesser, เคย, precipitate, แบ่งรับแบ่งสู้, foremast, Greek Church,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์