บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - in quires

in quires
1. (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บ, ยังเป็นยก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
gelding, ใบบุญ, tribeclan, สังกะตัง, blacking, ออม, son-in-law, graphic, bill of exchange, impiety, exhilarated, ทอดหุ่ย, วสันต์, spurrier, ride off at a tangent, ladies of the court, เอาอกเอาใจ, bounder, other-directed, โงกเงก, แป้งนม, pragmatic, gendarmery, กษัตริย์, ต้มข่า, spoi, horizon, halfback, จ๋อย, coadjutrix, จุนเจือ, shut off, ลิ, leviathan, หัวไก่โห่, artificiality, ตกใจ, half mourning, หยวบ, self-asserting, mortice, A.R.A., bream, ลัทธิความเชื่อถือ, ั้งตัว, khaki, คะ, negligence, ก๋วยเตี๋ยว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์