บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
Viennese, สะเทิ้งเมินอาย , disappoint, outlaid, เก๋ง, camber, นักขัตฤกษ์, innuendo, ขนาน, เวียงจันทน์, harshly, kayo, โสดาบัน, indescribable, ดื่น, ลูกศิษย์วัด, undiluted, หมัดสอยดาว, vantage, เสียวไส้, prolong, Robinson Crusoe, ลูกเต็นนิส, carryings-on, กระดำกระด่าง, helical staircase, beat hollow, nonsense, ลอยฟ้า, Riviera, birth certificate, lowliness, แซ่, ถ่าย, Legion of Honor, by the by, เสือกสน-กระเสือกกระสน, ชมดชม้อย, envisage, belt, take amiss, harpoon, application, cogitation, direct current, disapprovingly, hydrazine, อาจริง, dissident,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์