บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
เสน่ห์, สีสุก, เบือน, อัคคี, instigation, เงื้อ, predominance, Boro Budur, vaporization, arm, guitar, endlessly, เตร็ดเตร่, gal, so far from, -acy, แซก, animality, shirk, tool-box, วุบ, สุริยะ, รับพร, somberly, gluten, ตัวเก็ง, consummately, ๖ โมงเยย็น, หวือ, ขุน, ตื้น, popularization, ฮึก, เบ้อเร่อ, The Lamb of God, โรเนียว, cousin german, แหกตา, belfried, onion, liturgy, ัดแอ, conductor, anachronistic, ปะดอง, premonition, nonconformity, lesser, protective coloration,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์