บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
ลนลาน, วนเวียนไปมา, ่งลำ, กงสี, manpower, Jutland, placeset, all-American, ไฟลามทุ่ง, depressingly, ไพฑูรย์, putrefaction, garrotte, lefthand drive, gunstock, plausibly, impossible, cookery, sycophant, profundity, academy, rocket range, ราหู, วาง, dishonorably, Thitsun week, ไยไพ, vulgarly, เมืองŽ, concession, dangerously, hartshorn, ถูกเสน่ห์, adverb phrase, Titus, legitimize, โจก, โรงเรียนชาย, -soever, R.C.P., puickle, retainers, ฉียง, หัวการเมือง, germinate, อบปีก, subdued, stinkstone, bathtub,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์