บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
reliance, ทำร้ายร่างกาย, pickling cucumber, contrivance, educated, clubdom, grig, bullfight, humaneness, sportingly, เฉิบ ๆ, thinner, match-lock, ประตัก, เข่น, stillness, บุตรธิดา, absence, hoist with his own petard, เมีย, agelong, cartoonist, หมู, รื่นเริง, inapplicability, อีหรอบ, sound film, ถุน, monograph, exactitude, bristly, ventilation, ข้าว, wilful, dispatch box, ววตา, formation, พิพาท, ร้าว, อั้น, อุบ๊ะ, หยัง, กระย่องกระแย่ง, beauty queen, particularization, prologue, hedonism, tank corps, ซ่อม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์