บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
depressing, ไปดีมาดี, lambency, พิมพา, southeastern, soft slumber, เวทนา, unshapely, โอบอ้อมอารี, petard, Master of Revels, needless to say, apology, ตัวอย่าง, crumbly, anticipatory, Your Imperial Majesty, top, วกกลับไปพูดเรื่องเดิม, offshore, embers, intermittently, คู่หู, นางสาวโลก, phoneticspelling, semicircle, เอวบางร่างน้อย, kites, actively, cornfield, banefully, blue jeans, ซ่ว, whereabout, น้ำตาลทราย, paper tree, วัฒนาการ, small holder, prewar, บ่า, บาร์คู่, with foal, technical college, ื่น, trusting, ผาสุก, resurge, obsequious, บาดตา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์