บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
บุ, deafness, -ancy, โย, วิเศษณ์, bunny, ไม้นวม, baby, ประจ๋อประแจ๋, คัก, เครื่องพิมพ์ดีด, เที่ยงวัน, in this respect, ม่หยุดหย่อน, conveyaa, ตระหลบ, วิลิปดา, ัดประชุม, Britannic, method, SEAP Games, หนองน้ำ, means, กระดาษเช็ดก้น, nesting season, rockwork, พนัน ขันต่อ , walk out, Finland, sonnet, ขานตอบ, bull whale, Carlylean, หัวหมู, tedium, optician, vocally, prohibitively, below, แมว, blood transfusion, prof, sinology, dry-clean, คืน, นิราศนรินทร์, แนะ, prim, ล้มละลาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์