บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
attack, perk, ville, vituperatively, seeming, คงกระพันชาตรี, down-cast, short weight, กระเส็นกระสาย, microbiology, nothing, brother-in-law, phonetic, livery, interruption, ski run, nightclub, นปุงสกลิงค์, marking ink, คลำหา , upper hand, เถ้าเก, busman, civility, percussion, nineteenth, embassy row, inspiration, wealthy, the back o' beyond, obituary, fen, จัดการ, sneer, สะเออะ, กรม, จ่าโท, loving, No. 10 Downing Street, หน่วยรบ, runner, tricycle, หลักแหลม, direct object, Vega, โรงพัก, needless, yellow peril, Fourier,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์