บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
มิน่าเล่า, แดงโร่, addressee, ice wool, tuberculine, จามจุรี, bougainvillaea, urbane, ท่า, reprobation, tabloid journalism, bastard, กาพย์ยานี, ต่อปากต่อคำ ต่อล้อต่อเถียง, prussic acid, Rex, years of discretion, en-, วานิช, surplus value, ขายผ้าเอาหน้ารอด, ส่อ, ne, primordiality, carpet bombing, ล้มคว่ำ, กลุ่ม, washing, UNICEF, slink, หอ, manicurist, man-hour, preventable, inebriation, East Southeast, ปรกติ, animosity, balance sheet, compactly, foot-step, bismuth, หมันต์, limousine, อบบัญชี, chattels, helical gear, เขาต้องลงมือ, ทิศตะวันตก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์