บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
kick up a dust (a row, a shindy), guilefulness, กลัด, บ่อนไส้, Gambetta, Leon, บัน-, โรมันคาทอลิก, washbasin, fiber glass, chop yarns, slave bangle, does not, bat-horse, verbal, benefaction, bromate, aberrate, เรือไม้, bog peat, ฤดู, year, simultaneous, เพชร, luxurious, unblemished, shampoo, university, eugenic, อุทยาน, business of the day, รรเสริญ, get in with, band discount, mock sun, recommendatory, earth ground, mortise lock, desperados, เมฆา, skimping, บุราณ, หุ่น, ลุ่นตุ้น, ruff, มัธยมตอนต้น, มีปากเสียง, emplane, abnormal, ปุ้ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์