บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
germinate, ตะเหลนเป๋น, stand by, สมคะเน, physiognomy, chilblain, look daggers, inquisitional, white line, อภิลักขิตสมัย, secessionist, token force, turntable, era, skittles, ขมึง, nuclear war, เผอเรอ, lumber room, automatic machine, laughing, reduce, yellow race, พริ้มพราย, agrarian, tri-, whoa, โต๊ะเครื่องแป้ง, picture window, คลาดŽ, detail man, เต็นต์, celebration, นะ, goven, พรรคชาตินิยม, สุเมธ, กลอนสด, wraparound, sweeten, serviceability, lvanhoe, slid, cheval glass, silk hat, alleluja, ปืนกล, ministrative, pipe fitter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์