บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
capitally, พลาย, starvation, drunkenness, Israel, ปลอดคน, International Monetary Fund, knotty, she-, เรไร, เสลด, titanium, redaction, นะ, คุณควรจะต้องไปเดี๋ยวนี้, confiscate, marked man, ปัศตัน, Victory over Japan Day, บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, วงไพ่, กราบไหว้, holidays, ตืด, mygale, certain, boiler iron, examinee, red hat, Mother Superior, ต่อว่าต่อขาน, sheep, Pacini, Giovanni, คลุ้ม, ปาฎิหาริย์, tonic sol-fa, สุราบาน, unnoticeable, generalization, หก, expiry, ปืนไร้แสงสะท้อน, เขาร้องกะแต่ว ๆ ว่าเขาไม่สบาย, bon accord, rein, เจ้าภาพ, ภาษีเงินได้, speciously, dilettanti,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์