บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
น้ำปัสสาวะ, pentameter, ันพระ, ต่างบิดา, prose poetry, อุปราคา, pullet, commendably, hyper-, ลัทธิชาตินิยม, porter, นายให้ผมมาหาคุณ, จร้อน, Eucharistic Congress, rule of proportion, kamikaze, แม่เหล็ก, condonation, blotch, desirable, อนุโมทนา, parchment paper, 'cos, restriction, rimer, ราบที่, white slavery, young one, คาถา, หมดค่า, shoulderblade, floriculture, ทำนอง, via, ถึก, โคน, electrocute, ล่อนจ้อน, tenancy, tricycle, mowed, apricot, Whitsuntide, Princess Royal, ทั่วไป, lithosphere, stick together, slaty, bearish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์