บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
ลายตา, go hard with him, สามล้อ, introduction, man of letters, uninterrupted, multiply, recklessness, Rhenish wine, exposed, decrement, ถั่วฝักพร้า, ยาคู, redeploy, หวั่นไหว, criminate, middlings, ต่ำ, like blazes, heroic, business-house, รีต, amusement, nook, abnormity, countermark, แหยม, naught, unreliable, ทีท่า, ridiculously, ทว่า, sportsmanship, traveler, รุดโทรม, cold-bloodedly, callosity, ambidexterity, take the edge off, sociologist, ย่อท้อ, Order of the White Elephant, thieve, ปูนซิเมนต์, ศาสนาพราหมณ์, วลชน, U-bolt, physicist, Yosemite National Park,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์