บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
country, อีโหน่อีเหน่, truck shop, ป่าง, guarded, ticket day, delightful, bratling, squirrel hawk, haste, the hereafter, หนังหุ้มกระดูก, groundfish, Russian leather, เกล้า, powdered milk, อโนดาด, wariness, all round, Mandarin duck, เคหา, beauteousness, northwards, respectably, หุ้มเกราะ, electoral college, foliage plant, กระอกกระใจ, กรมราชเลขาธิการ, ร.ม.ต., gimpse, active voice, stipendiary magistrate, kingdom, last evening, zonal, overdrawn, bristled, last resort, บำนาญ, rusticate, compactness, ร่ำเรียน, ขนรักแร้, คนที่เก้า, ระแคะระคาย, ข่งขัน, pest, unimpaired,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์