บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
ปั่น, recognition, สัน, shapeless, godparent, หน้าฉาน, many-splendored thing, ม่หยอก, คาน้า, smoulder, หากิน, obtrusively, exploitation, Hunnish, mortify, entry form, power, none, ฉาบ, ตลุย, ตะลึง, fourth finger, โยเย, we, pyorrhoea, จเบา, Lett, tired, split pulley, เฉยเมย, exhaustively, แหลม, งานก่อสร้าง, territorially, stopping, reshuffle, tousy, chopsuey, immodestly, payola, กริ้ว, ถาวัลย์, บรรณาธิการิณี, examplar, หอกลาง, outlet, บุตรชาย, ภัทร, apex,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์