บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
vale, เทียนไข, big toad, confidence, แม้น, fulcra, Mendelssohn-Bartholdy, acerbity, jinn, nosy, consummately, เงียบหงอย, John the Baptist, ยกทหาร, weatherglass, congruously, dollar, soberly, notifiable, after a fashion, cannon, Dien Bien Phu, good Samaritan, striking distance, สังหร, diaphragm, urinary organ, motionless, obligato, bite, conviction, sackcloth, land breeze, ซัก, depart, delusory, jaded, lottery, commendation, payable in advance, deferent, reflex, สัด, ม้าแกลบ, depth, immersion, see red, impending, ปากเปล่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์