บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
หอน, ปู, forcibleness, restively, Tolstoi, unholiness, ซื่องซึม, arithmetician, so long as, fiduciary, isosceles, resin, status, Cowper, miserliness, สยายผม, หอยแครง, occultism, choice. option, Tattersall's, านมาแล้ว, ับเจ่า, ยาหม่อง, Slavonic, linguist, qualification, carapace, invalid, เงื่อนไข, ยิบ, ผ้าตาหมากรุก, สะอาง, demur, ชวนหัว, ร้อยแปด, sheared, aerial, infinitesimally, ทำตาปริบ ๆ, ขวย, เสลด, harlequin, futile, ฝัด, กร่าง, มน้ำตาย, แม่ทัพ, a fly in the ointment, ปวด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์