บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
hoary, tiddlywinks, herbivorous, เฮกโตเมตร, waterline length, quietness, neither, madden, Shubun, blank, ตระลาการ, dismissal, unhinge, even, crikey, strap, โก้งเก้ง, ซู่ซ่า, animus, ทีละน้อย, ๑๐ เมษายน, hydrophobia, ู้จักริ่เริ่ม, waist-deep, political science, Tipperary, febrifuge, ตัดขาด, sept-, เงินปลีก, fence, steeplejack, televise, onus, cavern, ปริโยสาน, contain, สนมกำนัล, up and at it, กระดาษคาร์บอน, ผู้สนับสนุน, put me in mind of, comtagious, ต็มตัว, stranger, decompose, สำเหนียก, snotty, ผู้ตัดสิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์