บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
ประดู่, suited, no whit, stiker-up, make no mistake, stick out, pawnee, ซาน, cogged, coaster, one-dimensional, good offices, shabby genteel, tanker, ลักประกัน, invertebrate, outsize, constabulary, อียง, Sinbad the Sailor, withinreach, filly, unfasten, ship, get up, validity, เข็ม, ควานหาเข็มในมหาสมุทร, partisan, ชมรม, virgin-born, shrinkage, comfortably, window box, hooka, คู่แข่ง, commutation ticket, misapprehension, เท่าทัน, brilliantine, of a piece, prudence, ต่อสู้, organist, functionduty, Job, เชียว, fresco, overdrew,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์