บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
สัตว์สองเท้า, sago pudding, disconsolate, broad, ตาตุ่ม, ผิง, ยืนยง, โขลน, palm wax, false alarm, Yemen, water ice, สิบเก้า, รรลุผล, dynamic speaker, sophomoric, waders, จ้ำจี้จ้ำไช, reeve, thrum, ใจน้อย, าวเฟื้อย, สะทกสะท้าน, canful, aversion, transatlantic, brazier, short-winded, เล้าโลม, ฟ่อง, carrier pigeon, sailplane, agelong, เศวต, คู่บ้านคู่เมือง, กะลาซอ, ชะพลู, stubble, คณิตศาสตร์, remorse, เงิน, dismemberment, ปลัด, bratling, co-opt, ชะลอม, uproar, dual-purpose, ครือ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์