บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impressionism

impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)
คำศัพท์แนะนำ
hermetically, ปู่, oil palm, objectiveness, squandermania, เล็ม, ระเด, ชงโค, นั่งปะไร, แก้วแกลบ, เทศาภิบาล, อำนาจบริหาร, as a matter of fact, เลน, psalm, revival, ศกก่อน, ทองทึบ, เด็กแดง ๆ, กรุง, มารศรี, อก, economy, ศีลห้า, succor, กังหันน้ำ, ร่วมแรงร่วมใจ, ตัวจี๊ด, Consols, induction, ภาพเขียน, gyp, Goethian, carbon, purulence, bewitch, ลักลั่น, floodplain, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ฉันไม่กลัวความตาย แต่ฉันกลัวการตาย, Pathan, dictatorship, two-pair front, baron of beef, get into his stride, นักกีฬา, เหลือหลอ, territorial waters, อาละวาด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์