บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impotent

impotent (อีม-โพะเท็นท) adj.
1. ปราศจากอำนาจหรือกำลัง, กามตายด้าน
คำศัพท์แนะนำ
ล้ำเลิศ, feel mean, ภิกขุ, ร้อม, ขอรับ, totalizer, force pump, shyly, sacrificial, tutted, เลี่ยง, show of hands, triflingly, dozen, monsieur, siren, gaff, protectionist, เครื่องส่ง, ใช่, 10 o'clock, signal tower, กักตัว, man of action, manna sugar, credibility, museum piece, rendition, จักษุ, hexahedral, estate car, หลุน ๆ, นายทหารเรือ, tidal bore, play the fool, in all likelihood, องุ่นทำเหล้า, racketeering, predominant, breadth, ข้ากัน, มโนสาเร่, spadework, kenaf, จนชีวิตหาไม่, proficient, นัย, ตี๋ต่าง, confuse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์