บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impotent

impotent (อีม-โพะเท็นท) adj.
1. ปราศจากอำนาจหรือกำลัง, กามตายด้าน
คำศัพท์แนะนำ
หยุดพักกลางวัน, Croat, แม่ทัพ, registered letter, Wagnerian, surfboat, sinuously, ตากหน้า, ฉิบหาย, กระจกนูน, feudalistic, spoon, confab, ตอร์ปีโด, marocain, stodginess, clearness, skit, The Times, restricted, diem, citizenship, preset, สุริยะ, notify, wetand-dry bulb thermometers, crikey, shagreen, ไมตรี, สรรพ, photographer, เบนซิน, swinging ring, foreseen, ไก่แจ้, Indian Ocean, landscape, white mangrove, curriculum, omnipresence, turning movement, ฉอด ๆ, ขยะมูลฝอย, ศฤงคาร, emergency exit, มัธยมตอนปลาย, sacking, damp, agar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์