บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - impotent

impotent (อีม-โพะเท็นท) adj.
1. ปราศจากอำนาจหรือกำลัง, กามตายด้าน
คำศัพท์แนะนำ
hair, เยียน, หนหน้า, หอรบ, ก้นปอด, newsdealer, คดี, สภานายิกาแห่งสภากาชาด, denied, ปู่ย่าตายาย, รำเท้า, You shall go, Federal Bureau of Investigation, uncommon, standing rule, แหน, thickheaded, กรมวิชาการ, aerated water, easy chair, banefulness, พระราชอาญาไม่พ้นเกล้า ฯ, ปาริชาต, unexplored, materialistic, ไม่เว้นแต่ละวัน, crepitate, กลาย, Lincoln's Inn, Turkman, reliant, เหยง, ancient demesne, crtptograph, สารคดี, protection, โกร่ง, ถูกละ, terrier, ปีกลาย, อาคเนย์, arch, on thewarpath, allegoric, give the impression, กาจ, willowware, tin soldier, Latin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์