บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - illusionist

illusionist (อิลยู-ฉะนิซท) n.
1. นักเล่นกลลวงตา
คำศัพท์แนะนำ
hang back (off), หนัง, ลำตัด, milestone, ceaseless, Madeira, Parthian shot, unloose, ช่างทอง, มัชฌิมา, berate, พรม, accuser, ตาหลิว, sad, แกล, teal, pathologist, จะปิ้ง, rancour, รัดประคด, ที่แท้, calisthenics, sea bees, executive editor, ปฐมเจดีย์, เนืองนิตย์, set the Thames on fire, round shot, roughshod, slaveborn, society, mottled, ข้าศึก, hill tribe, hatchet, win, money bill, neither here nor there, revolve, pennyworth, effrontery, cinerary, abbess, สา, ล่าม, vigil, สุดท้าย, turbine car,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์