บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ill-advised

ill-advised
1. มิบังควร, ไม่ไตร่ตรอง
คำศัพท์แนะนำ
ท้าว, etching, องค์การอนามัยโลก, lemongrass, ถ้าเขามาโปรดบอกผมด้วย, apocryphal, แดดเปรี้ยง, เชิ้ต, copy, manager of operations, ระวาง, blackball, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, circumvent, ตีสอง, mutual, rolling pin, หฤหรรษ์, perorate, conversationist, scarf, กระจุกกระจิก, เรือกัญญา, rope king, ฉะนี้, สบง, ตายทั้งกลม, vulture, กนกนคร, fitfulness, topidity, เหงื่อ, Indian gallinule, หวายตะค้าหวายลิง, saga, milor, sparrowgrass, ากว่า, to scale, จุฬามณี, ายเฉิด, sick nurse, faddism, ปลอกคอ, เรือใต้น้ำปรมาณู, agrarianism, Johnson grass, ตะแหลนแป๋น, conservator,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์