บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ill-advised

ill-advised
1. มิบังควร, ไม่ไตร่ตรอง
คำศัพท์แนะนำ
อง, Mahayana, Kiel, ๑๙ นาฬิกา, เบ้อเร่อ, cloister, established, corpulent, foreshadow, บ่งสันปันส่วน, ดูหมิ่นถิ่นแคลน ดูแคลน, preparatory, epee, landing party, ขอช้าง, ทรัพย์ซีด, enormous, boracic acid, jabber, charcoal black, ย่อย, tray, อาคารบ้านเรือน, accommodate, tepidly, bourse, accomplish, with the best of them, ตีตรา, นักมือ, clot, goodness, thicket, Japanese, simultaneously, รำวง, กร้วม, แผ่นดินถล่ม, นาวาโท, กินเกลือ, Stilton, swordfish, sit up and take notice, fallen angels, padding, happen upon, กินนร, at most, God God (Heavens, Gracious),
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์