บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ill-advised

ill-advised
1. มิบังควร, ไม่ไตร่ตรอง
คำศัพท์แนะนำ
vermouth, canker sore, Germanity, extramural lectures, meet him halfway, feature film, debauchery, Kang Hsi, Galilean, where'er, กินมือ, champac, unpredictable, Hiawatha, สหภาพพม่า, ตะเกียง, corpulent, conventionally, scurrilous, unless and until, sceptred, ชะอ้อน, แล่น, garland, profession of faith, long pepper, กล้องบุหรี่, who's, carried away, sycophantic, broadaxe, chemical warfare, ไหมสับปะรด, อีกไม่นาน, come to the fore, ให้ท่า, despoil, crippled, veronal, สวนลุมพินี, village, ตัวเอง, บ่า, universal suffrage, กลอง, automatic volume control, Shansi, Colombia, shirking,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์