บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - idiocrasy

idiocrasy (อีดิออค-ระซิ)
1. = idiosyncracy นิสัย
คำศัพท์แนะนำ
Ruritanian, Washington, George, helmsman, prude, misuse, interrogation point, สนามยิงเป้า, name day, ต้นเสียง, confute, lumpy, เรียบ, ขวั้น, creepy-crawly, พระ-, underman, winding-up, high-pressure, blue funk, เดา, marvel-of-Peru, fore and aft, พุทธศักราช, เหตุร้าย, cold storage, pawn, pipe, creditor, โปรด, whity, mockingly, comrade, clinging vine, peril, mysteriousness, หมา, inflation, วิชาการ, ตะลีตะลาน, กงพัด, ส่วนเฉลี่ย, over the counter, ถาง, alimentary, community center, ranchman, จาปเวท, marinate, Fort Knox,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์