บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ideogram

ideogram (อีด-อิโอะกแร็ม)
1. ภาพแสดงความหมาย เช่น ตัวอักษรจีน, เครื่องหมาย
คำศัพท์แนะนำ
penguin, เลือน, ใบรับรอง, my own sweetheart, compound, คำบุพบท, ฉุนเฉียว, aviatrice, early in life, disater, willowware, agar, ขนม-, cotton wool, ุนหมุนเวียน, my Gracious, revivalism, แดงแจ๊ด, มาน, Order of the White Elephant, hymn, ผลสำเร็จ, mutton, นอกจาก, เงียบหงอย, ดอนเจดีย์, considerable, induce, Groom of the Stole, ราบที่, organ, นอบ, shale, magician, blindness, scenic railway, confection, inconsequential, ถด, the Mad Hatter, มิไย, p.s.i., ruddy, arrant, mosaic, tool-box, argumentative, bogus, consecutive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์