บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - holograph

holograph (ฮอล-โอะกราฟ) n. adj.
1. (เอกสาร, พินัยกรรม) ซึ่งเขียนขึ้นด้วยมือตนเอง
คำศัพท์แนะนำ
en-, บรรเทาทุกข์, คลึงเคล้า, priming, หึงสา, tartaric, มเถ , inhibit, ทรงพระนาม, ninetieth, คนประจบ, fight windmills, water closet, sequence of tenses, กบราง, ศารทขนมโก๋, ผอม, Grand Prix, ชื่นบาน, สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก, Ney, Michel, ubiquitously, robustly, ฉันซื้ออะไรมาเผื่อคุณด้วย, Wood, Mrs. Henry, สาหร่าย, monocoque, nooncalf, pugnacity, กรรมสัมปาทิก, azure, burner, ผงก, constitution, -ably, นฟ้า, เรียนหนังสือ, ทวีป แอฟริกา, ทรงเครื่อง, อรัญญิก, ถ่องแท้, curve, dubiety, Mansion House, trumpet call, weather bow, เครื่องเต็มยศ, เมืองจีน, ringlet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์