บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - holograph

holograph (ฮอล-โอะกราฟ) n. adj.
1. (เอกสาร, พินัยกรรม) ซึ่งเขียนขึ้นด้วยมือตนเอง
คำศัพท์แนะนำ
grandchild, millionaire, pickaxe, tee off, spell, ประชาคม, หน่วยดับเพลิง, commotion, bone of contention, infantile, bear garden, urgent, Ibsen, ไม้โอ, cuddle, shock, กนิษฐ์, pagoda sleeves, แผ่นดิน, ทวย, สวัสดิ์, cut the ground from under his feet, promptitude, verbal noun, แข่ง, ศาลาลูกขุน, board of commissioners, child wife, กระโถนท้องพระโรง, propimquity, ผู้ยื่นคำร้อง, as good as his words, ditto, febrifuge, sleeping partner, eh, เคียง, all, given on, switchblade knife, sensory, tricolour, loyalist, Santa Claus, bell the cat, Wednesday, undone, Banzai, enchanter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์