บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hit-and-run driver

hit-and-run driver
1. คนขับรถที่ชนแล้วหนี
คำศัพท์แนะนำ
protrude, เหม็น, mountain ash, สมรส, counterclockwise, spanner, pettily, spherically, ช้องนางคลี่, confinement, กายวิภาคเปรียบเทียบ, cubic content, detachedly, จุนเจือ, call (bring) to mind, deposition, Lao-tes, Chopin, Smart Aleck, golden number, hunchback, as flat as a pancake, perceptible, กลั่นกรอง, อนาทร, stay-at-home, Paknam, เสียตัว, เปรียญเก้าประโยค, training, saw, กระทำโจรกรรม, pitiably, legal, ไม้ดอก, ม่านตา, legalize, hang out against, ผ้าม่วง, school ma'am, epithalamia, sop, ฟันน้ำนม, get wind, LL.D., burnt offering, razor-edge, มะเดื่อ, prankish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์