บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
แปรปรวน, lithosphere, separably, adapter, bromide paper, step dance, tragic, marginal, molly, flake, กิเลส, sticking plaster, im-, renunciatory, Bank of Thailand, syntheses, assassination, child of fortune, diplomatic corps, ขาน, definitive, jocularly, กระดูกนิ้วมือ, Koranic, สวาท, wear his years well, แปรสภาพ, หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, เหินฟ้า , หยุดงาน, Machiavelli, สามานย์, จริยศาสตร์, vanity, stand of colors, Watling Street, truck, overfeed, queerly, confirmed, cum, -tude, Her Excellency, put upon, three-master, annal, อาหรับ, speculate, between the devil and the deep sea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์