บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
Annamese, ใฝ่ใจ, ทองหมั้น, กระเจิดกระเจิง, sexual commerce, wot, gnaw, EVS, pupilage, encouragement, Singhalese, bragging, โปเกอร์, สิ้นใจ, Jack the Ripper, picture card, พระเพลิง, สูญบริการเอกสารการวิจัย, aegis, ความ-, subservient, Chinese date, blue Monday, anchor escapement, รียบเป็นหน้ากลอง, เข่นฆ่า, ยัก, UNICEF, the test of time, every way, public corporation, Tourist Trophy, congested, พนัง, ปิ้ม, staff college, ๑๙ นาฬิกา, corpulent, tallyho, scavenger, soft drinks, purposeful, เชื้อเชิญ, armored train, oblige, prompt, M. Eng., -principled, joyfully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์