บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
มูกเลือด, roofing, buzzer, หญิงขายปลา, ปวดท้อง, vividly, roll film, commodiousness, อคติ, สถานีธนบุรี, shorthanded, กลุ่มตะวันตก, อัศวพาหุ, Kwannon, หลังลาย, ส่าง, ปุ่ม, plowboy, inter se, ทั้งพวก, case shot, wraparound, ของกิน, หนังสือรายเดือน, sadist, วาดต้อน, unctuousness, not a little, ตัวกระทำ, nudity, silk oak, Hawaiian guitar, play gooseberry, หลัก, wife, คับใจ, pyorrhoea, หิงห้อย, D/A, เศร้า, เจตพังคี, แก๊บ, dragnet, wrathfully, หุ้น, ม่อต้อ, ย้าย, poignantly, ย่างไร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์