บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
racketeer, รัญจวน, glaucoma, การประชุมนี้จัดขึ้นให้พวกเราได้มาร่วมกัน, Saturn, สีคล้ำ, แคะไค้, deem, cabriolet, หายตัว, castanets, อวิชชา, Federal Reserve System, Indian club, gala, , university extension, อนุญาโตตุลาการ, unexposed, secretly, แจ, scrappy, electropath, หยาบช้าสามานย์ , coconut shy, soundly, นวย, water ski, ปิย, make friends, ย่างไหน, bill of indictment, ทอดพระเนตร, ร้ายแรง, snatchy, พระราชไมตรี, ประสีประสา, จงกลนี, นินทา, postdate, fleetness, pawnee, marker, hornet, unbearably, smart money, อบฟ้า, erudite, aviator,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์