บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
reshape, tearing, glacial, หน้าม่อย, ชุม, neutrality, inapprehensible, ยายหนู, เทียว, weighhouse, แปลกปลอม, บนที่สุด, groundsman, purify, fealty, แจงเบี้ย, stream gold, mannish, Wee Free, economically, engineering, aforethought, take liberties, ก ข้อ, คณะวิทยาศาสตร์, ราบกราน, ไก่ชน, ายใต้บังคับบัญชา, partnership, maladroitly, paillasse, candidly, patience, hoof, กลั่นแกล้ง, point-to-point race, ปรงผม, Longfellow, Henry Wadsworth, Pilgrim's Progress, incidentally, ทุจริตมาแต่ต้น, rattan, กลิ้งครกขึ้นภูเขา, bloated, พิธีกร, singular, bereaved, glowing, overspread,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์