บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
unforeseeable, set against, windscreen washer, admiralty, ตะกอน, morphine, last evening, หอมชื่นใจ, บอก, on the payroll, ไภริน, adroitly, เปื้อน, ปลวก, pettishly, ผลุดลุกผลุดนั่ง, ไฟพะเนียง, เสียใจ, ป้าง, มูลฝอย, วุบ, opportunist, tame, pensiveness, อย่างไรก็ตาม, in memoriam, ล่นการเมือง, octopus, fight windmills, ปฐมฤกษ์, finance bill, trolly, eau, hum, Boston, miscarriage, นอกจากนั้น, focus, กุญแจเลื่อน, าวเฟื้อย, monstrously, mouthful, ราวกับ, clipping, flat, brain trust, fiend, desultorily, every now and then,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์