บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
undergone, ivy, hypodermic syringe, Lydian, ชัย, ให้ส่งสินค้าไปรุสเซีย, หมายจับ, strontia, fuse, ขว้างเงินทิ้งน้ำ, ข้าหลวง, griffin, dominos, shining light, etching, eave board, immaculately, ข้าวนึ่ง, แร่ดีบุก, petroleum, coagulate, Triple Alliance, pickling cucumber, morosely, delectable, clearing hospital, Wagnerian operas, ตะไบแบน, เล้าไก่, television, Moulin Rouge, หมอง, chessboard, temperateness, ารประชุม, ล้า, hare-brained, หมั่น, bow window, medal play, starlet, warrantor, chiropodist, dramatization, hundredth, patronage, Contagious Diseases Act, abdomen, พรสวรรค์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์