บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hilly

hilly adj.
1. เป็นเนิน, ดู hill เขา
คำศัพท์แนะนำ
rusk, frustration, hereupon, ไม่รู้ -, พ่อหม้าย, สูงอายุ, fast friend, จักแหล่น, ุ่งร้าย, แหลม, variegated variegation, กระแทก, at a loose end, four-letter word, International Court of Justice, title role, verbally, pyorrhea, ืบเนื่อง, วิศวกร, ตะพาย, แว่นตาหนีบจมูก, มืดคลุ้ม, matt, chronometer, ขึ้นหน้าขึ้นตา, accrete, กีฬาโอลิมปิค, old flame, ไม่รู้จักจบ, the Grand Mogul, ตรีศูล, cyclonic, scotch tape, lese majesty, care, ลุ่ย, dunderhead, copra, active, renegade, ทับกระท่อม, stretcher, ศาลาประชาคม, complete, worm, โทรภาพ, attorney, comfit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์