บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hill

hill (ฮิล) n.
1. เขาเตี้ย ๆ, เนิน, ดอย, ดอน
คำศัพท์แนะนำ
ยายหนู, Phoebe, ปวดศีรษะ, case, ฝักพร้า, blood-curdling, godlike, เรืออากาศเอก, patrician, domestic animals, ultima ratio, เมื่อเวลา, have a good (great, have half a) mind, นั่ง, romanticize, conservation of matter, safflower, ดังหนึ่ง, กาลครั้งหนึ่ง, cockatoo, มรณะ, ดงดึก, right and left, ทรัพย์สมบัติ, หินชาติ, in pup, nectar, กระดาษซับ, at, บ., clergyman, collotype, chaulmaugra, pettifogger, stoutness, ลอยแก้ว, irradiation, Worcestershire sauce, medical, กรอก, วก, vulcanized fiber, know by sight, bail, multilateral, โสโครก, black art, ดาวไถ, fleshly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์