บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hill

hill (ฮิล) n.
1. เขาเตี้ย ๆ, เนิน, ดอย, ดอน
คำศัพท์แนะนำ
การธนาคาร, anthropologic, Auld Lang Syne, Prince Royal, shabby genteel, sub judice, alluringly, หลัก กม., เรี่ยม, rodeo, ๓ ทุ่ม, bid defiance to, evanescence, jewelled, catarrhal, เร่อร่า, call for, in a manner, ลงสังขาร, tricolor, soc., black-haired, หลาว, inebriety, บุก, ถอย, leniency, สำรอง, หินน้ำลาย, แม่ค้า, สุนทรภู่, อีกนัยหนึ่ง, lintel, sleepyhead, underhand, inhale, นักรบ, chief, กล้วยมไม้, screen grid, horseman, coachwork, scarlet, ป้าง, นรินทร์, poke fun at, pulsation, หัวเราะครืนใหญ่, ราชธานี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์