บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hill

hill (ฮิล) n.
1. เขาเตี้ย ๆ, เนิน, ดอย, ดอน
คำศัพท์แนะนำ
โบตั๋น, ตะวันตก, lady's man, ข้าเฝ้า, สูงส่ง, verbally, คว้าน, gunwale, แสดงคารวะ, จังกอบ, บียดเบียน, send him away, ช่วยชีวิต, crochet, ั่งคาประตู, ฝักพร้า, workaday world, forecastle, นั่งรถ, Walton, lzaak, Scott, unholy, abstruseness, หาเรื่องลำบาก, tongueless, scoundrel, neighbouring, intercollegiate, accouterments, she-wolf, vehicle, rigor mortis, every man, ันปลอม, slip on, -ulent, Church Militant, spaciousness, wearily, pother, asylum, revlutionize, applause, collective farming, stridden, ไข้ทรพิษ, อน, tunnel, copperhead,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์