บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hill

hill (ฮิล) n.
1. เขาเตี้ย ๆ, เนิน, ดอย, ดอน
คำศัพท์แนะนำ
loc. cit., miasma, quantum, placer mining, ชาวร้าน, นายอากร, unheralded, กีฬาโอลิมปิค, warrantor, เหลือบ, settle for, small of the back, you're, rising, rollick, ทัดทาน, saith, -in', bandslave, loco, กางเกงใน, scorn, เล่นประชันกัน, concours, สมัคร, municipal laws, well enough, จงกรม, primary coil, นอกจากนั้น, จัตวา, รมณียสถาน, excitement, สาตรา, myna, ธงสหรัฐ, สวนสัตว์, หา, dough, grillage, Dickensian, sycamore, สระ, ศิษย์พระตถาคต, bottom gear, butterfish, monitor lizard, แปร๋, Presbyterian,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์