บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hill

hill (ฮิล) n.
1. เขาเตี้ย ๆ, เนิน, ดอย, ดอน
คำศัพท์แนะนำ
เครื่องเล่น, มัชฌิมา, hit the nail of the head, teazle, pitch-stone, universalism, carry weight, hydrogen, pair, corruptive, immersion heater, sympathy, skimp, โรคผิวหนัง, excellently, ซึ่ง, further, canonical, สมาจาร, consciously, ol', on wheels, แตรเดี่ยว, eyepit, sluggishly, Chiang Rai, bottlenose, reproachingly, amicability, สวาด, โพระดก, bollworm, inheritance, ไก่ตะเภา, พินาศ, token money, thermoelectriccouple, เส้นศูนย์สูตร, เต้าหู้เหลือง , บทที่ ๑, เบิกพระเนตร, impersonally, self-asserting, ืบเนื่อง, auspices, หน้าบาง, head-on collision, cankered, studiously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์