บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - her own master

her own master
1. เป็นนายตัวเอง, มีอิสระที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบ
คำศัพท์แนะนำ
gangrened, cleanse, โทร., บ้านนี้ของใคร, มืดหน้า, hilarious, gelatin, โดนดี, หมายศาล, cantaloupe, วิลิปดา, โจมตี, ตู้ถ้วยชาม, ดง, disburse, ex libris, make bold, million, most, Blighty, relevant, relief, ทางรถไฟ, extort, managership, mandarin, embrasure, jackknife, vacuously, weather bow, กลิ้งเกลือก, โทษทัณฑ์, test paper, hornless, dressmaker, pastyfaced, knave, striped, acrid, บน, isothermal, ภายใน, คาดคะเน, แคร่, look sharp, bliss, countryside, ตะแลงแกง, decisiveness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์