บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - her own master

her own master
1. เป็นนายตัวเอง, มีอิสระที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบ
คำศัพท์แนะนำ
sight draft, คณะกรรมาธิการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, รัดกุม, livery company, draw the line, nineteenth, tuberculosed, bidder, observantly, ประเทือง, Messiah, vitality, หวีด, heap, argus pheasant, cf., Tokio, hot air, พืชผล, โซดา, dialectal, promiscuous, ingeniously, irresolution, cheer-leader, hot bed, Te Deum, deliciousness, ลงสังขาร, revoke, ไม่เคยรู้จักสบู่, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, footloose, unanimousness, ทุรกันดาร, rustic seat, contemptuously, กรมยุทธศึกษา, สูญพันธุ์, สายน้ำ, aquiline, ำกัดความหมาย, imperiously, insignia, Vive le Roi, pica, damnably, Venetian glass, spiral,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์