บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - her own master

her own master
1. เป็นนายตัวเอง, มีอิสระที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบ
คำศัพท์แนะนำ
ขรัวตา, buccaneer, เส้นโลหิตดำ, ยอมแพ้, grievous, fuselage, เปื้อน, เครื่องนุ่งห่ม, ผักโขม, เป็นก่ายเป็นกอง, shriek, phantom ship, เวชกรรมเมืองร้อน, ricer, ฮึกฮัก, funk hole, รัญจวน, estuary, categorical, solo, Citizen General, unsound, visibility, dock, predispose, อนุโลมตาม, thistle, transport vessel, yellowjack, badge, constrained, ระ, ตั้งต้น, ทวยหาญ, สรีรธาตุ, เด่น, nobly, moribund, hick, อกแขก, สายนาฬิกา, กระสวย, superfluously, ammunition hat, lay waste, sodium lamp, geographic, raise the devil, principal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์