บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - heart-rending

heart-rending adj.
1. น่าช้ำใจ, น่าสงสาร
คำศัพท์แนะนำ
pioneer, groan, ceiling fan, ฟิลม์ม้วนหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, glow lamp, upstroke, windage, ตีคอ, nuisance, หน้าสิ่วหน้าขวาน, เบน, Queensberry rules, after a sort, อิดหนาระอาใจ, อย่างไร, Sakai, lithograph, ต่อมาจากหน้า ๑, ประเชิญ, dumb show, little game, spryly, ทั้งเนื้อทั้งตัว, unbuckle, in the flesh, spaniel, emotional, open-door, in this connection, จะเข้, ห้อง, ตักน้ำไว้เผื่อแล้ง, battlemented, าศัย, เร่า ๆ, strongbox, ดิ้นด่าว ๆ, ข้อโต้แย้ง, liquidate, กเวียน, กระวาน, zip, munificently, gentlemen-at-arms, frightfully, หน่วยรบ, มะพูด, เสี่ยงภัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์