บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - headquarters

headquarters
1. กองบัญชาการ, สำนักงานใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
piston engine, decrease, งมเข็มในมหาสมุทร, sexualism, sling chair, phonetics, miraculously, hornless, หุ้น, gambling table, urchin, retentively, ten, bummer, eightfold, ดีซู่ซ่า, ภักดี, complicated, backgammon, reconciliator, พันจ่าโท, virgule, กะทัดรัด, braggadocio, mad doctor, เครื่องราตรีสโมสร, แก้วกุ้ง, speckle, rearview mirror, างน้ำ, เฟิน, spat, กระตุ้น, inverse proportion, ยุทธภูมิ, ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย, ใบอนุญาต, armament, melodist, sweeping, ขยะ, iris diaphragm, understatement, highway code, รายตัว, สัญจร, fragrance, intendant, extempore,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์