บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hardship

hardship n.
1. ความยากลำบาก, ความยากลำบาก
คำศัพท์แนะนำ
มหาสมุทรอินเดีย, Bayard, รำมะนาด, ประโยค, subbed, abjection, เลื่อนลอยŽ, Tilbury, MS., Finlander, roast, ตาม้าตาเรือ, furry, service brake, oviparous, den, analogy, sourly, ผูกมิตร, สกล, เหลือหลาย, ภัสดา, sal volatile, pipe his eyes, อุปนิสัย, scrutiny, แปลง, rooky, heading, ปิดหูเปิดตา, ล้อมหน้าล้อมหลัง, คุณศัพท์, fetus, สิ่งปรักหักพัง, exist, อ่านหนังสือออก, provocation, presupposition, ใบมอบฉันทะ, Yangtze, Lorelei, อภิธาน, สีข้าง, eyeful, โหราศาสตร์, อิสตรี, แทงใจดำ, สีกรมท่า, splatter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ รามคำแหง , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งาน วิจัย , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ ออนไลน์ , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ , ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ , ฐาน ข้อมูล สมุนไพร , ฐาน ข้อมูล สาร เคมี , ฐาน ข้อมูล สินค้าคงคลัง , ฐาน ข้อมูล อป พร , ฐาน ข้อมูลกระทรวงการศึกษา , ฐาน ข้อมูลวิทยานิพนธ์ , ฐาน ความ รู้ , ฐาน ความหมาย , ฐาน คูณ สูง , ฐาน งานวิจัย ศิลปากร , ฐาน เงินเดือน , ฐาน เงินเดือน audit , ฐาน เงินเดือน ขั้น ต่ำ , ฐาน เงินเดือน ข้าราชการ ครู , ฐาน เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน , ฐาน เงินเดือน ข้าราชการ ใหม่ , ฐาน เงินเดือน ข้าราชการ , ฐาน เงินเดือน ทหาร , ฐาน เงินเดือน ป ตรี , ฐาน เงินเดือน ปริญญา ตรี , ฐาน เงินเดือน ปริญญา โท , ฐาน เงินเดือน ปริญญา โทโรงเรียนมัธยม , ฐาน เงินเดือน พนักงาน ราชการ , ฐาน เงินเดือน ราชการ , ฐาน เงินเดือน ลูกจ้าง ประจำ , ฐาน เงินเดือนข้าราชการ , ฐาน จมูก กว้าง , ฐาน จรวด ขวด น้ำ , ฐาน จรวดขวดน้ำ , ฐาน จรวดน้ำ , ฐาน เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว , ฐาน ช้อมูล บัตรเครดิต , ฐาน ชินวัตรมุนี , ฐาน ชีวิตความเป็นอยู่ , ฐาน โชว์ของ , ฐาน ดอยสุเทพ เสริม , ฐาน ตชด. , ฐาน ตชด.ค่ายนเรศวร , ฐาน ทะเบียน ราษฎร์ , ฐาน ธัญศญาพร , ฐาน นิติ ,