บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hardship

hardship n.
1. ความยากลำบาก, ความยากลำบาก
คำศัพท์แนะนำ
description, dungheap, hockey, half-way, silver plate, กระดูกขากรรไกรบน, ฝั่ง, whichever, ดีฉันจะทำอย่างนั้นกระไรได้, ปัจฉิมวาจา, tenderfoot, scruple, ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อม, ขยับขยาย, ไหล่ถนน, กล่าว, dual control, สัตยาบัน, stoutly, Jutland, เวฬุวัน, arterial, พัทลุง, luckless, soft consonant, storied, high command, steal-thiness, รั่ว, deftly, traceable, ักง่าย, baby engine, คู่แข่งขัน, ผ้าสำลี, เหลือง, ซี, character actor, hefty, hunger march, bonanza, หตุฉะนั้น, match book, restore, committee, intense, put on, sundial, prayer book,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์