บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hap\'orth
not found
คำศัพท์แนะนำ
Balkan, กรอกกร๋อย, มเหสี, enter, defenselessness, watt-hour, โสดาบัน, slave-grown, Pinkerton, กรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่บนที่ต่ำจึงมีคลองมาก, tendril, lifeline, ตัวเมีย, cure-all, โรงเรียนชั้นประถม, คร้าม, jeep, nether region, unremitting, manoeuvrability, chophouse, furnace, brigadier, dry cooper, dry cell, ละลาย, ทูตสวรรค์, ข้อต่อ, ไม้ป่า, toper, Q.E.F., tartaric, อิดเอื้อน, lecithin, โหลงเหลง, subcommittee, gestation, พรหม, บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, นายหน้า, load line, gardens, bibliography, ปลอม, sheath, ดยอนุโลม, พรหมวิหาร, Vikramaditya, กระจาบฝน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์