บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hap\'orth
not found
คำศัพท์แนะนำ
กองบังคับการ, jeremiad, siphon, blockhead, Edwardian, training school, มานะ, Red Rose, loquaciously, pericarp, ดัน, piston rod, cultivate, บัวสาย, คุด, ผลุบ, pertain, tut, mitigating circumstances, ่วงประเวณี, ชั่วกระพริบตาเดียว, tuft, Eton, มิตรสหาย, marvel-of-Peru, reconsider, dead man's handle, pestiferous, spray gun, intervention, seer, loudly, คลุมโปง, acquiescently, เส้นเลือด, ต่องแต่ง, lumme, empisicism, merge, obstinacy, subterfuge, pyramidal, คลื่นไส้, validity, capitulate, corpulent, น้ำมันหยอดเครื่อง, retch, leatheroid,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์