บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hand in hand

hand in hand
1. จูงมือกัน, ไปด้วยกัน
คำศัพท์แนะนำ
wool, Bible Society, ratchet, camp bed, หงิง ๆ, order of the day, หวั่นวิตก , obstetrics, kerchief, head foremost, ผู้ไทย, reserve price, haunt, ขีดยาว, tractive, indeed, มหาสงกรานต์, inquiringly, ไวพจน์, นายกรัฐมนตรี, noisy, periodically, กินรูป, contestable, พระบรมราชโองการ, initial, เอาตัวรอด, arrogant, ekectricity chair, Damascus steel, มฤคทายวัน, ปัญจวัคคีย์, มอบหมาย, hindrance, ticket-of-leave man, befuddled, identity card, sedate, อนามิส, suitcase, ทำเล่น ๆ, ถ้าคุณทำผิดละก็อย่ามาโทษผม, กินข้าว, batman, putridity, duotone, tormentor, insularly, defensive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์