บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hand in hand

hand in hand
1. จูงมือกัน, ไปด้วยกัน
คำศัพท์แนะนำ
my lady, จน, ลบมุม, face the music, หายป่วย, Forbidden City, parsing, principalship, ได้ใจ, vegetative, ย่อง, hot air, soiledlinen, ขาไม่เคยถาม, Balkan States, coxcomb, หอรัษฎากร, exceedingly, leverwatch, Whit week, ship canal, laudanum, เที่ยง, pungency, ถ่าย, เครื่องถม, telephone engineering, delivery order, ชิงชัย, แชล่ม, oxymoron, ne'-er-do-well, รายวัน, rustic seat, เปลี่ยน, dioxide, กุศล, M.P.'s, continent, ปลูก, นิสัยเสีย, ยู่ตัว, speak, witlessness, yellow race, no wise, statics, tricolor filters, rotten borough,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์