บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - hand in hand

hand in hand
1. จูงมือกัน, ไปด้วยกัน
คำศัพท์แนะนำ
privilege, โรคผู้หญิง, หมาร่า, หอยกาบ, chevron, en bloc, ขี้กลาก, outstanding, บรมสุข, perigee, telephonic, เสียกิริยา, circa, ข้าวเม่า, ถ้อยความ, หมดจด, แขวก, low tide, ยั่งยืน, ผูกขวัญ, ยี่หอ้, ปีใหม่, quaggy, phial, possessor, rubble, นิติบัญญัติ, บาป, บ่าย, thaw, Chiang Mai, tempestuously, pang, spokesman, top of the morning, ปลอกเก้าอี้, anchor movement, Harbor Department, porky, countenance, steam engine, เกษียณ, table moving, consecutiveness, fabricate, swarthily, Kuan Yin, ไม้รวก, Samson post,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์