บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gyrocompass

gyrocompass
1. เข็มทิศที่ใช้ลูกข่าง
คำศัพท์แนะนำ
modiste, ad-libbed, spirituality, object, snook, respectably, errors and omissions excepted, horseless traffic, พัฒนา, unexposed, animism, สะเทือน, toothsome, diuretic, Mephistophelian, ก ข้อ, skeleton in the cupboard, ยอมรับ, courtly, สงครามโฆษณาชวนเชื่อ, ชุน, whosoever, transparent, พาชี, เรือจ้าง, แวว, จิต, gambling table, my dear, fighter, weaken, เมาะ, aglimmer, พันตำรวจเอก, frisky, many-splendored thing, piecestrip, อัปรีย์, swing bridge, จ๊ะเอ๋, porpoise, shooting range, weights and measures, how much, D-day, เรือน, เดี๋ยว, plateful, syn.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์