บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gyrocompass

gyrocompass
1. เข็มทิศที่ใช้ลูกข่าง
คำศัพท์แนะนำ
chloride, ทอด, เหวย, Y.B., charisma, ปึงปัง, corporation, embankment, Prussian blue, -ition, matrices, outbade, cursorily, idem, unlucky, เสาะ, status quo, รบถ้วน, pepsine, absolute majority, วรรณ, เหลื่อม, ขาดตลาด, meteorological, อวบ, ฟุ, osteopathy, กระด้ง, ยิ่งเร็วยิ่งดี, tactical, พิธีกร, adventure, as though, tilapia, at school, preternaturally, permit, หอกปลายปืน, ออกหน้าออกตา, ออกผล, รายงาน, dice, dissipated, febrile symptoms, ปัญญา, แทงใจดำ, graduate school, keel, carry-all,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์