บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - guardedness

guardedness (กา-ดิดเน็ซ) n.
1. ยาม
2. กองรักษาการณ์
3. ทหารรักษาพระองค์, ทหารมหาดเล็ก
4. ท่าระวัง, ระวัง, เตรียมพร้อม
5. ป้องกันรักษา, ปกป้อง, สู้
6. เฝ้า, เครื่องป้องกัน เช่น โล่ บังโซ่ กระบังบังโคลน
7. ผูก (เบี้ย) หมากรุก
8. (ราง, รั้ว, แหวน) สำหรับกัน
9. พนักงานรักษารถบนขบวนรถไฟ
คำศัพท์แนะนำ
area, tangibly, ความงามเป็นเพียงรูปสมบัติ, mirthful, หวัง, free, debacle, bring to his knees, leveling, bravery, ่อเป็นฉันใด ลูกก็เป็นฉันนั้น, กระจ๋อหวอ, ครูด, Francis Ferdinand, kindlessness, ครุ่นใจ , bode, sir, man of fifty winters, forbade, club-bag, Sun Yat-sen, corona, alcoholic, bulldose, hovercraft, gawky, รวม, ยุ่งยิ่ง, whity, eminent domain, snob appeal, run errands, money bill, magnanimous, D.C.L., Chauvin, ขึ้นสามค่ำ, black water fever, physiographic, ครุ่นคิด, สลุด, มหาบุรุษ, newsreel, prisoner of war, เป็นนิตย์, circumstantiate, -chinned, แยกย้ายกันไป,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์