บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - guardedness

guardedness (กา-ดิดเน็ซ) n.
1. ยาม
2. กองรักษาการณ์
3. ทหารรักษาพระองค์, ทหารมหาดเล็ก
4. ท่าระวัง, ระวัง, เตรียมพร้อม
5. ป้องกันรักษา, ปกป้อง, สู้
6. เฝ้า, เครื่องป้องกัน เช่น โล่ บังโซ่ กระบังบังโคลน
7. ผูก (เบี้ย) หมากรุก
8. (ราง, รั้ว, แหวน) สำหรับกัน
9. พนักงานรักษารถบนขบวนรถไฟ
คำศัพท์แนะนำ
obstructiveness, อุดอู้, ถูกคอ, unmolested, hog-nosed badger, ศาลอุทธรณ์, exterminate, gluttonous, frowning, jetty, accredit, juncture, exultantly, informative, my eyes, Tourist Trophy, ส่ง, เลี้ยงดู, nonstop, อมสี, Georgian, ประมวล, peroxide, าซื่อ, priori, sitter, radiotherapy, บรรพต, แม่น้ำอิระวะดี, agar, Nepalese, dissymmetrical, compact, Turkish coffee, warming pan, บุษบาริมทาง, กากบาท, d', sprayboard, ส.ป.อ., Hellenist, ใบเบิกทาง, ballad, คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว, ตีรันฟันแทง, jet plane, desertion, rhino, เชื้อกษัตริย์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์