บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
หมาไม้, thigh, ประเดี๋ยวเดียว, เจ้าพระคุณ, understeer, หลักฐาน, baffler, neon, objective, notification, see, incorporation, mothball, bulldose, professor, steal a march, dairyman, interval, liquidness, แค่นหัวเราะ, all round, party, ศตวรรษ, precarious, mortar, lake, brothel, larcenously, ขู่ขวัญ, strait waistocoat, plead, soap opera, cabbalistic, ของเล่น, fricandeau, ทวีปอเมริกาเหนือ, คาดหน้า, ยืนยาว, หน้าที่, elegize, indicate, sofa, take the wheel, ill, ลูกฝัง, กว้าน, plotter, ค่าย, ราศจากที่อยู่อาศัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์