บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
เพื่อนร่วมเพศ, ยับ, vegetable oil, green hand, proprietorially, แขกยาม, Sherlock Holmes, tearful, forg etfulness, เสือกสน-กระเสือกกระสน, ผักกาด, vertical linearity, flap, Ayudthya, myth, accuracy, millennium, บวช, เสบย, ship news, eleemosynary assistance, ภุมรา, incandescent lamp, reputable, skip distance, pitch into each other, Indies, ขย้อน, ขี้ตืด , yam bean, ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๐, mall, อลงกต, เข้ารีต, abbreviation, club sandwich, accouterments, ไช, เจ้ามือ, appeal, คร่ำหม้อ, puritanism, infirmary, หากแต่, dioxide, pains, vigilant, radiogram, บริษัท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์