บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
ระนาดทุ้ม, ขี้เซา, เหี้ยมเกรียม, come to terms, draughts, ุดหัว, cinema palace, ฉีก, transcript, head register, chief of staff, แงะ, ัวแทน, Vasser, recess, พราะว่า, pyorrhoea, ruddy, create, friendliness, ดึก, automotive, virilism, whinchat, dejected, Eight Immortals, slapjack, malaria, รม, yoicks, gantlet, สุงสิง, laminae, at any rate, robber, division, dourly, ร้ายเข้า, upholsterer, ฝึ่งผาย , น้ำคาเนื้อ, บ่าย ๔ โมง, aforesaid, โดยไม่มีพิธีรีตอง, ไร้ผล, throttle lever, vantage in, อึกทึก, จนกรอบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์