บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
งูปลา, tremble, stopover, cadavericspasm, ข้าหลวงประจำจังหวัด, plenteously, get the mitten, affable, Catholicism, แตะอั๋ง, Anglophil, ธนบุรี, พร้อมใจกันอดข้าว, เขตแดน, วิศวกรไฟฟ้า, craggy, เขื่อง, healthy, and pair, golss, Taungs skull, lice, ละหุ่ง, สมัยนิยม, เมืองอุตสาหกรรม, กลางแปลง, รำดาบ, in his stead, blindness, ถาวร, consolidation, pig, capital levy, มอซอ, far from it, เยี่ยมเยือน, Anglican, seditious literature, orator, ล่มจม, paradox, telephotograph, risible, แดดจัด, schoolgirl, ไหซอง, malice aforethought, foment, กริ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์