บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
Monday, labor bureau, ทั้งหมด, grist, เสา, haematite, Para rubber, turfdom, leery, ต่อสู้, qui vive, delivery, eat him out of house and home, inwrought, compulsion, casual labor, ไขสันหลัง, เบ้อ, ัว, ภรรดร, sausage balloon, มูลค่า, สังคมนิยม, The Ugly Americam, purple emperor, Sakyamuni, Opium War, floating debt, หลานชาาย, shaven, succour, ล่อหลอก, radish, สยาม, senility, ตลิ่ง, feather-headed, The Star-spangled Banner, seafarer, all hands, touch bottom, lithium grease, dilatory, เปรียง, นิรโทษกรรม, calyx, fructose, at the elbow, ไส้ตะเกียง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์