บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gridiron

gridiron (กรีด-ไอเอิน) n.
1. ตะแรงปิ้งเนื้อหรือปลา
2. โครงไม้หรือเหล็ก สำหรับค้ำเรือในอู่
คำศัพท์แนะนำ
steamer, Cesarean, reliableness, turbulence, แก่แดด, บานประตู, indelibility, the West, turquoise, กระบอกฉีด, directorship, fly off at a tangent, principal boy, coroneted, ริมแม่น้ำ, hide, lambkin, บญจเพส, Turko-, re-, ถูกพวกมากลากไป, กระปุกตั้งไฉ่, hi-fi, doc, toilet table, dispersion, whereupon, chimerically, hamstrung, chief priest, misguide, something, ตกปลา, out of proportion, สาละวน, laryngitis, Frankfort, dietician, herewith, spado, ขอให้เจ้าสมปรารถนาเทอญ, แง้มŽ, payment, คำพิพากษา, development, แคบหมู, ท่าที, รัฐสภา, yonker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์