บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - godly

godly adj.
1. เคร่งในศีลธรรม, เลื่อมใสในพระศาสนา, ดู god พระเจ้า
คำศัพท์แนะนำ
piquancy, ถือผิว, footslogger, โรคหัวใจ, sausage meat, dictator, กระชุ, ภูเขา, ตลอดจน, behove, ท้องฟ้า, safety lamp, hand-, afresh, ตะแบง, scenario, trick, at the wheel, วิทยาศาสตร์, หลักแหล่ง, take it lying down, warming up, foreman, คห, p.p.c., schoolroom, agelong, holy terror, ปลาม้ำ, aunt, pan-Asian, sharp consonant, ปกครอง, loco citato, Cheshire, scar, อายุอานาม, rain coat, คับคั่ง, corkage, อาละวาด, return wall, among, คุกเข่า, รัตนะ, ตุกติก, sea bees, ฆราวาส, cross upper foundation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์