บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - godly

godly adj.
1. เคร่งในศีลธรรม, เลื่อมใสในพระศาสนา, ดู god พระเจ้า
คำศัพท์แนะนำ
heaved, see red, ครามครัน, dispossession, Department of Legislative Redaction, ruler, ไม้ตาย, jocundly, ก้ามปู, คุมฝอย, beligerent, ข้อซักถาม, gold plate, keyhole, กาลัญญู, pigmy, birch, กริบ, tearfully, miller, จักรพรรดิ, ป่านมนิลา, momentously, หมอนขวาน, stick-up, โมโหร้าย, service station, เซ่อซ่า, Mandalay, inferrible, ทำให้เป็นหมัน, Lord Privy Seal, khan, แรก, สีดอ, ตัวเชิด, Gunpowder Plot, -worth, permutation, infrared ray, mismatch, cajoling, ประตูออก, ตราประจำตำแหน่ง, จีน, มืด, petrol, ศึก, ปากีสถาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์