บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - goal

goal (โกล) n.
1. ประตูฟุตบอล, จุดหมาย, หลักชัย
คำศัพท์แนะนำ
skeleton at the feast, arborvitae, ere, ไงŠ, re-search, honestly, glutinous, กังขา, living from hand to mouth, guerrilla, dancer, ethnology, เบี้ยน้อยหอยน้อย, ๑๔ หารด้วย ๗ ได้ลงตัว, vine, ชุมทาง, inertgases, soft water, beaming, กเว้น, television, underexposure, -gram, green, แป้น, ชู, เพื่อน, scalloped oysters, Pepys, Samuel, Pantagruelism, propinquity, ชาวแอฟริกา, กลางแดด, ยาฉุน, ปาราชิก, nonchalantly, ตรี, supernormal, tholepin, ผด, ขึ้นบก, withdrawal, agitation, navicert, จัด, Bless my soul, สุดที่จะคณนานับ, out of his mind, prowl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์