บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - glimmer

glimmer (กลีม- เมอะ) n. vi.
1. ส่องแสงริบหรี่, ริบหรี่, แสงวับๆ
2. (ความหวัง) นิดหน่อย
คำศัพท์แนะนำ
fastidiously, กระหืดกระหอบ, เสริม, pax, obstruct, รัฐประศาสโนบาย, harm, ถึงแก่, stand on his own legs, upgrade, copyer, ทุกทิศทุกทาง, Byronic, poplar, reboubt, in addition to, dazzling, glamourize, collaterally, luxurious, pilotage, White Sea, ขุม, nos., ministering angel, guilder, tenability, francolin, saloon car, shellacked, ยู่มือ, spud, prodigality, พนม, fielder, motor ship, opencast mine, หินปะการัง, palpability, anthurium, เขลา, semi-, ร้าน, ระดกกระดนโด่, wind off, allay, viz., masque, space charge,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์