บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - glimmer

glimmer (กลีม- เมอะ) n. vi.
1. ส่องแสงริบหรี่, ริบหรี่, แสงวับๆ
2. (ความหวัง) นิดหน่อย
คำศัพท์แนะนำ
the forum of conscience, foliage plant, matchwood, bezel, มัจฉา, gathering, เสี่ยง, ต่อสู้, ทิฐิ, gleeful, thumbprint, panic monger, denomination, ิ่งวุ่น, penetrating, give tongue, citrine, กุเลา, armored cruiser, rains, turn in his garve, expiation, มาลา, dereliction, ุ่นระเบิด, dry-shod, bluestocking, aversion, อัสสุชล, pumped out, สายโซ่, amused, กินโต๊ะ, palisade, implicitness, แถบ, discouraaging, disfranchisement, Master of the Horse, dung beetle, pewter, solvable, C, spathe, สูตรคูณ, symmetrically, use, digitalis, medievalism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์