บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
grateful, น้ำวน, absorptive, second nature, หูวิทยุ, กรณีพิพาท, ลูกกุญแจ, Apocalypse, dissoluteness, half ball, ปี๊ด, สมณ, leer, กัลปาวสาน, sung, Beauty and the Beast, ดอกจิก, apprehensible, muddle through, stick together, ยาสลบ, shrew, impolitic, เยิ่นเย้อ, cork, plethora, เทวรูป, คุณความดี, nonchalance, แต่งตัวอย่างนั้นดูกระไรอยู่, ประวัติ, ค้าโครง, primer, วินิจฉัย, rai, collectivism, เมรุ, เงียบไปพักหนึ่ง, กราดเกรี้ยว, saucebox, ปีขาล, jasmin, ทำเล่น ๆ, act of grace, click, ากล้อง, trammel, กรมประมวล, เสียหน้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์