บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
managing director, incendiary bomb, sprightly, slavery, huffily, pompously, shibboleth, give him a bit of my mind, imaginative, รถแข่ง, เร็ว, controvert, finisher, ebullition, stirring, trichinosis, จดทะเบียน, ตะบอย, อโศก, emmigrate, yourself, Angles, jauntiness, pithiness, cold war, depot, sickness, peace conference, รูปแบน, แจ้งความ, unruly, แพล็ม, สวรรค์ชั้นเจ็ด, covetous, rut, clippers, Chinese white, ลบเกลื่อนความผิด, stove, city company, depreciation fund, hyena, สังคมนิยม, ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, สวิง, comely, blithesome, ินใจ, shining,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์