บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
น้ำเชื่อม, claw, ่ายขา, ถ่ายเลือด, กรณีพิพาท, Low Church, ไม่มีใครเต้ยที่นี่นอกจากฉัน, excel, นอนพังพาบ, เท้าความ, alley, -edly, tumbledown, สารผสม, bubbling, เชิงนักเลง, crochet ball, concussion fuse, ผมคนหนึ่งละไม่เห็นด้วย, ห้, frugality, spathe, by the card, ชั่ง, juggling, ขนดก, howler, น้าเสีย, grandniece, ประวัติ, Peary, Robert Edwin, flense, Dorian, ังนั้น, antitoxin, repel, กึ่งอัตโนมัติ, treadle press, candelabrum, ใส่ความ, แหล่ง, convent, intermezzo, โคลนเลน, in point, กีดขวาง, จวน, nun moth, sanatoria,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์