บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
adulterer, private school, and the like, constitutionalist, เฟ้อ, โสภา, prescriptive, Stella Maris, ตัวเอง, reindeer age, performing, hempen, tinsel, bogus, เปรี้ยง, igloo, impediment, rushcandle, hazily, magazine section, ภักษา, netting, ทัดดอกไม้, pantaloons, talkathon, chivalrous, togetherness, trichinae, แทนที่, จงกล, ค้าฝิ่นเถื่อน, relieve his feelings, medieval, Rockefeller, John D., shot metal, Mongkut, digressively, ท่อน, alluvium, Devonshire, sham, flywheel magneto, บรรณา, breakthrough, adieu, วิพากษ์วิจารณ์, field, bushing, ล่วงรู้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์