บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
gauze, dilettante, pukka, narcism, arch-duke, น้ำ, anchor movement, ได้เสียกัน, take notice, notice board, จะปิ้ง, poetess, scrip, funnyman, flog, speeded, savings bank, ดึงดัน, seraphim, pinery, duck-billed, ห้าทุ่ม ตีสิบเอ็ด, let loose, ชั่ง, viral, flute, alimentary, preferably, กรรมกรว่างงาน, จิ๊กโก๋, exhalation, Sinai, หลอกลวง, macron, scandalous, slake, เป็นธรรมดา, jinni, popping, impatient, on the minute, กุญแจแหวน, M.P.'s, trestle trees, เช็ด, colored, เกร่อ, ่อง, lambent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์