บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
in bulk, gabfest, ย่านเสื่อมโทรม, stun, ฟั่นเฟือน, กรุงรัตนโกสินทร์, chaotically, เคล็ด, หิริโอตตัปปะ, wrapt, ดำ, untutored, ชะล้าง, พอกพูน , quarry, pitcher plant, dirt, Harris tweed, lift, stewardess, patent office, far be it, เอาแก้วเอาวิมาน, characteristically, little few, juvenile deliquency, เก๊, สัตรี, vindictively, mottled, ุกปลั่ง, hydrophobia, Russia, straightline, dinner jacket, stultify, นิทสนม, consular court, germinal, tipsy, โพลน, เสาร์, ขุ่นใจ, defenseless, take time out, molest, สร้าง, physiographical, อภิวันท์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์