บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - galvanoscope

galvanoscope (แกล-ฝะโนซโคพ)
1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
trample, ปฎิสัมภิทา, magnetic North, cassia, หัวหอมสามหัว, collision bulkhead, roister, ฟัน, public school, few and far between, galvanic battery, lichen, knock to gether, promisingly, ดีด, fascinate, samovar, แอฟริกา, ซึมซาบ, heart, droshky, infusion, Grimm's Fairy Tales, เปรียบเปรย, stenotypist, boa constrictor, near at hand, fortnightly, coated lens, กาลเวลา, agasp, ซุ่มซ่าม, insipid, discard, ยี่หระ, sidle, amuse, กรมธนารักษ์, jadeite, Rasselas, แพ้ผม, minster, fixer, น้ำมนต์, vulcanite, crises, fixed, แต่ง, ตะคาก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์