บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gainful

gainful (เกน-ฟุล) adj.
1. (งาน) ที่เป็นประโยชน์
คำศัพท์แนะนำ
inconsiderate, then and there, subtropical, ห็นจะ, ดูประหนึ่ง, จ่อ, โรงกลั่นน้ำมัน, sprocket, crab yawa, ภาคี, หนังสือแนะนำตัว, ผัดเจ้าล่อ , ชิงกราน, warden, mysteriousness, speedometer, unable, phono-, heavy-lidded, อยู่ในโปง, alleviate, stoutly, statistically, สกบ, อุจจาระ, ตุปัดตุป่อง, F.R.C.V.S., mark down, ล้วน, รักชาติ, snow, ยกกระบัตร, สิทธิ์, graph, voluntarism, ปีจอ, imitativeness, flabbiness, เข้า, genetic, ปั่ว, sugarcane, สูงลิ่ว, บี้, treacherously, arborvitae, execrable, เสมอ, dissection,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์