บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gainful

gainful (เกน-ฟุล) adj.
1. (งาน) ที่เป็นประโยชน์
คำศัพท์แนะนำ
murderous, น่าเตะ, gosh, between, ไวยาวัจกร, สามัคคี, หมีคน, dental, chemistry, วังจรเข้, crossing, schizophrenia, owe, รอบครัว, carriage and four, Canterbury Tales, charitably, glister, ชักกะเย่อ, archaeology, horn, confederate, Geiger counter, unload, gambling table, radio-, come to grips, Reno, convey, fineness, amphitheatre, dispossession, หมาไม้, ขนบธรรมเนียม, inexhaustible, felicity, tonsorial, ดักคอ, ขัดเบา, navvy, chancellory, แดน, ลิ่น, controlling account, pantomime harlequinade, considerably, ช่วยเหลือ, dog, ปฤกษา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์