บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gainful

gainful (เกน-ฟุล) adj.
1. (งาน) ที่เป็นประโยชน์
คำศัพท์แนะนำ
lip service, เทเวศ, กะหลาป๋า, verisimilitude, southwest by west, American Negro, computator, flash, yell, nuptials, foreshorten, กระวีกระวาดเข้าหน่อย, corn flag, proverb, crow, treasury note, turn tail, Scotland Yard, tilt, พันตา, mealies, listless, เด็ดเดี่ยว, riverine, stand to it, ดีร้าย, เอนหลัง, papers, บิดจะกูด, Their Britannic Majesties, -cracy, combative, insolence, pommard, teak industry, stump, springtied, selfish, -ion, unmourned, ป่าสูง, crimpy, anode, on deposit, กาลเทศะ, ranee, lifelong, reproachful, อริยะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์