บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - gainful

gainful (เกน-ฟุล) adj.
1. (งาน) ที่เป็นประโยชน์
คำศัพท์แนะนำ
archangel, deodorant, soapstone, spiral staircase, ุรุ, Chinee, Methodism, พิสูจน์, ประเวณี, จอ, nastily, impossible, manhandle, ejector, หลักฐาน, ช่างเหล็ก, เหลา, ข้างมาก, sight-seeing, ballroom, Jeffersonianism, equinoctial, ทลึ่ง, หน้าเซี่ยว, in good time, พระราชไมตรี, แยกย้ายกันไป, chartreuse, hard cash, situation, inobservant, ทวาย, strain a point, rung, Victoria and Albert, epithet, doughboy, stereotyped, sign painter, บริสุทธิ์, ramaism, captivating, อดทน, ปฎิกรปรมาณู, Kalidasa, regular troops, faithfulness, novelese, fetch up,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์