บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fuss

fuss (ฟัซ) n. vt. vi.
1. เอะอะ, ยุ่ง, เป็นหัวเรือใหญ่, จู้จี้
คำศัพท์แนะนำ
throttle down, collation, อัตราแลกเปลี่ยน, Oxonian, full Diesel, whole-hoofed, คริสต์ศาสนิกชน, leghorn, -weary, สวนครัว, นิรุกติศาสตร์, mend your ways, surliness, ยิ้ม, Duesek-electric locomotive, calf's teeth, ชมพู่, dolt, incoherent, playbill, titmice, ม่องเท่ง, มิไย, negative, ออกขุนนาง, counterfoil, Much Ado about Nothing, serviceman, Hillary, ลบมุม, percolation, oaken, ranee, miscellaneous, pilgrimage, urea, ลูกเหม็น, frankincense, Asian, Burke's Peerage, psychist, เกลื่อนกลาด, castanets, three-pence, suavity, กระป๋อหลอ, booking office, unparalleled, malted milk,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์