บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - full-dress rehearsal

full-dress rehearsal
1. การซ้อม (ละคร, ขบวนแห่) โดยแต่งตัวอย่างวันจริง
คำศัพท์แนะนำ
squeeze, street Arab, scramble, coup, เพราะเหตุอย่างไร, flamboyantly, cajolingly, expressed, ปลงชีพ, probationary, กระเซ็น, Damascus, militarism, sponge gourd, China mainland, คำพิพากษา, cheekily, uncork, sienna, ผลกรรม, New England, เงินฝาก, Mercury, แฉไพ่, cheap, ึ้น, parallelism, นอกคอก, coincident, radioactive isotope, sultrily, Tristram Shandy, intelligence bureau, copy, ขี้ตะกอน, USOM, อาชญา, stroke of a pen, candied, scrupulousness, นายหน้า, damosel, โสมนัสŽ, child labor, grocer, เข้าฌาน, predominance, Saint Leger, heath,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์