บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - full-dress rehearsal

full-dress rehearsal
1. การซ้อม (ละคร, ขบวนแห่) โดยแต่งตัวอย่างวันจริง
คำศัพท์แนะนำ
amenable, กระแสความ, oversight, direct object, slowness, otiose, elliptic compasses, แมงกะพรุน, swirl, heartlessly, คริสเตียน, สีไข่ไก่, premium grade fuel, พันจ่าตรี, euphonious, ไป, smallness, กรก, อัน, something like, reluctantly, in a large way, tie rod, writhe, briskness, take exception, celluloid, บาง, hermaphrodite, immaculacy, grind, misquote, step back, เช่นนั้น, กระมิดกระเมี้ยน, หอยกาบ, ramification, Venus of Milo, กะโรกะเร, finger wave, shape, translucen t, sadism, sleigh, กระทรวงการคลัง, extant, อึ้ออึง, kingdom of heaven, ศฤงคาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์