บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - full-dress rehearsal

full-dress rehearsal
1. การซ้อม (ละคร, ขบวนแห่) โดยแต่งตัวอย่างวันจริง
คำศัพท์แนะนำ
กระฉับกระเฉง, meddlesome, banquet, prolog, ปากเปราะเราะราย, จุลภาค, Christmas tree, สีฟ้า, ปี๋, ภายหลัง, วจี, หลีกรถราง, pop, ต่งตั้ง, หออิฟเฟ็ล, อมเลือดอมหนอง, convivial, พอควร, marathon debate, mistranslate, ขาแข้ง  , as, ice pack, bogged, calf's teeth, quixotism, เวฬุวัน, threshold, bedim, transferred epithet, marquee, bleeding, jukebox, Slavic, dine, have an idea, labor toil, สอน, far and away, ก๋วยเตี๋ยว, กงฉาก, ossify, เดินทางไกล, Master of the Rolls, banyan, terrorization, ละโมบ, หยุมหยิม, youthfulness, radar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์