บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - frond

frond (ฟร็อนด) n.
1. ใบต้นเฟิน
คำศัพท์แนะนำ
sauciness, พื้นเสีย, chiropody, suitor, outlandish, sponsor, occupy, bus, calf knees, renal, กเมฆ, brisling, aspen, incommunicado, automobilist, toxin, season ticket, toxoid, neoplasty, battlemented, fence-sitter, กรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่บนที่ต่ำจึงมีคลองมาก, หม้อละกู่, hit the nail of the head, zoom, assignor, Congress of Industrial Organizations, citizen band, bad evil, รากตึก, warbler, points of the compass, ความลำบาก, vide supra, soldierly, pig, Rommel, Erwin, โผง, separably, tellingly, thief, mop, decidedly, เหตุฉะนี้, swear, work sheet, ploy, handball, ตีม้าล่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์