บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - frightful

frightful (ฟไรท-ฟุล) adj.
1. สิ่งที่ทำให้ตกใจ
2. ขู่, ตะเพิด
3. น่ากลัว, น่าขนพองสยองเกล้า, น่าขวัญหนี ดีฝ่อ, น่าเกลียดขนานใหญ่อย่างร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
Olympic Games, absorbing, ฉาว, whew, Southeast Asia Treaty Organization, ไซบีเรีย, โพล่ง, pickerel, กระจ้อน, รู้จักมักคุ้น, telegraphic, รางรถ, West Berlin, circuit courts, National Gallery, skeleton key, great grandfather, carping, cashbook, มนิลา, glacially, ป่าสูง, wrecker, torridity, , ลุ่นโตง, เลขชี้หัก, flurry, เรือสินค้า, call in question, distressignal, กระบองเพชร, Celestial Empire, เจียน, กงโก้, differentiate, Felix Wankel, fanaticism, tumultuous, ย่อความ, slummed, violent, อ้ายตื้อบ้องตัน, lifelessness, เสือป่า, บ้านไร่, ลำโพง, king crow, Newfoundland,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์