บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - frightful

frightful (ฟไรท-ฟุล) adj.
1. สิ่งที่ทำให้ตกใจ
2. ขู่, ตะเพิด
3. น่ากลัว, น่าขนพองสยองเกล้า, น่าขวัญหนี ดีฝ่อ, น่าเกลียดขนานใหญ่อย่างร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
deuced, weekly, putridness, โดยน้ำใสใจจริง, impressionism, grow out of, สลากภัต, บุษบก, ภูเขาแอลพ์, ต้นเรือ, ป็นอันกินอันนอน, feature, mechanical, pole jump, ถ้าเขามาเมื่อไร โปรดบอกผมด้วย, bachelor's wife, กฐินหลวง, patentee, กฎบัตรแปซิฟิก, baby farm, หลังฉาก, Ecole des Beaux Arts, comparison, รรลุ, a peck of trouble, vileness, buffer, lip, infanta, vindicative, เลี้ยง, deaf, นับ, overshoot, exchangeability, Rochelle Salt, ภายหลัง, ไปรษณีย์อากาศ, district, เหม็นตุ ๆ, time out, empisicism, swellhead, ้านไม้, นิยาย, molecular weight, haloed, สตางค์ห้า, safety catch,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์