บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - frightful

frightful (ฟไรท-ฟุล) adj.
1. สิ่งที่ทำให้ตกใจ
2. ขู่, ตะเพิด
3. น่ากลัว, น่าขนพองสยองเกล้า, น่าขวัญหนี ดีฝ่อ, น่าเกลียดขนานใหญ่อย่างร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
maraschino, เวตาล, ทา, operation, ตุรกี, Fawkes, Guy, ตำหนัก, เฉา, สถาน, incompletely, woodenly, hush, หมายเหตุ, ข้าราชการฝ่ายใน, self-conscious, เทวรูป, เบิกพยาน, sign of the crossroad, แก้ม, พุทธรักษา, auxiliary, heavenly-minded, ๒๓ นาฬิกา, upping, ตลอด, bead, cussedness, แฟ้ม, tonic sol-fa, มะม่วงทะวาย, adit, doggoned, strap, imitative arts, ลุกลน, wait, humpback, อเนก, begum, กระจุบกระจิบ, มาตรา ๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา, coordinate, จูบ, วรรณยุกต์, กิจ, ฝีในท้อง, elasticity, ขัดมัน, crow's feet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์