บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - four

four (โฟ) n. adj.
1. สี่, เลขสี่, ไพ่แต้มสี่, ไพ่แต้มเดียงกันสี่ใบ
2. เรือกรรเชียงสี่
3. เวลา ๔ หรือ ๑๖ นาฬิกา
คำศัพท์แนะนำ
ั้น, rasp, en masse, ประมาณ, ergo, foot-step, wicket, Herren, cardigan, entente, ถูกเส้น, คลัง, pile it on, กร่อน, favoritefondle, ไพร่หลวง, Venus of Milo, สาโลหิต, maisonett, bath, รวงข้าว, sloth bear, ละโมบ, เสนาบดี, respectable, Roman tile, geodetic survey, ละลาย, unlearnt, express, immolation, parting, Archimedes, corresponding, adulteration, brown bess, pervasively, pestiferous, ข้าหู, study group, anachronistic, either, uproot, bedspread, reverberate, take fire, tautness, certain, young man,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์