บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - four

four (โฟ) n. adj.
1. สี่, เลขสี่, ไพ่แต้มสี่, ไพ่แต้มเดียงกันสี่ใบ
2. เรือกรรเชียงสี่
3. เวลา ๔ หรือ ๑๖ นาฬิกา
คำศัพท์แนะนำ
considerateness, Samaritan, join issue, กล่อง, บุตรนอกสมรส, แดง, ต้ม, hypodermically, จอมพลอากาศ, incoming, accidents, -es, context, potassium hydroxide, Liszt, เรียกร้อง, weevil, ชามแก้ว, ตั้งประณิธาน, restfully, ขวยแก่ใจ , jinks, ล่าว, กระดูกนิ้วมือ, under-, contretemps, deodorizer, จักจั่น, amethyst, copyright, rub the wrong way, story hour, พ้อง, inoperative, slave trader, อนุสภากาชาด, สวนอัมพร, meson, legalism, กระดิกกระเดี้ย, กระจอกงอกง่อย, Celtic, คุมขัง, emmigrate, transport vessel, สุขสบาย, provident society, ไม้โท, ว้ชีวิต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์