บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forgetfulness

forgetfulness
1. ความขี้หลงขี้ลืม, คำเหล่านี้ลงเสียงหนักอย่างคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
ยาวตะเหลนเป๋น, ocean, ประเดิม, brine pit, ทำตาม, symbolic, glorification, ๒๓ นาฬิกา, บ๊อง ๆ, Queer Street, sagebrush, refractoriness, working committee, stepping stone, สัมมนา, กำนัล, ที่รักจ๊ะ, สมัชชาสหประชาชาติ, พรายน้ำ, lye, สะท้อน, accumulator, ubiquitous, ดิ้นกระแดก ๆ, sodium lamp, seep, exam, อีกโสดหนึ่ง, fretty, าดหมาย, ashtray, plebiscite, ตาว, กระแส, well enough, แต้ม, กรมทางหลวงแผ่นดิน, bitter, The Times, ่าง ๆ นานา, tenet, thresh, ปัศตัน, กัดปลา, Atlantic community, arboriculture, King's English, Laputan, the fall of man,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์