บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forgetfulness

forgetfulness
1. ความขี้หลงขี้ลืม, คำเหล่านี้ลงเสียงหนักอย่างคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
uncountable, DX, waggon, piston rod, เกลื่อน, ปากตะไกร, gymnasium, screw propeller, แทรกแผ่นดินหนี, พรั่นใจ, บุกเบิก, ขริบ, -arian, mirror optics, ควัน, หลอดไฟฟ้า, สนามเป้า, class, หง่าว, stellar, larceny, tackle block, seethe, indorser, rescript, indignantly, exaggeration, dissyllabic, accuastive, alarmed, good-tempered, ขี้ลม, ด้วยความโลภ, คู่, bamboozle, แท้ที่จริง, infirm, at bottom, หวอด, steam tin, gold plate, ชะดีชะร้าย, ท้องเดิน, คนล้มละลาย, the twenties, ต้มเปอะ, stock book, rack rent, penal code,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์