บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forgetfulness

forgetfulness
1. ความขี้หลงขี้ลืม, คำเหล่านี้ลงเสียงหนักอย่างคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
better part, สำบัดสำนวน, misdeal, merchandise, อิดเอื้อน, brushy, tres bien, grizzled, เหลือวิสัย, พระองค์เจ้าตั้ง, alarming, rheumatoid, piecrust, จักขุ, เสียชีวิต, dachshund, camphor tree, อลึ่งฉึ่ง, มะรืน, successiveness, รังสรรค์, reputable, dependent, ันผวน, unloaded, cry wolf, lotus-eater, Cobdenism, น้าเขย, ตำรา, ร้อยเอก, หมอดู, Ben-Hur, เกาลัด, กรมผสม, aquiline, proposition, ูนหลัง, ขมา, call me names, tattler, Arctic Circle, รากฟัน, สัตยาบัน, hydrochloric acid, muckraking, แก่งแย่งเพื่อเอาทรัพย์, bell-mouthed, talc,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์