บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forgetfulness

forgetfulness
1. ความขี้หลงขี้ลืม, คำเหล่านี้ลงเสียงหนักอย่างคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
รกหูรกตา, อุกกาบาต, cheapness, readable, มอด, wicket, Ministry of Public Works, ั้งอยู่ใน, จักรวาล, civil, pineapple, ecclesiastical court, ต่สวน, ทองรูปพรรณ, frontiersman, หออิฟเฟ็ล, เหล็ก, pericardium, capitalist, กระเชียง, raffle, double daggers, courier-pigeon, grumbling, รับแขก, Derby Day, daily, ธำรง, ผัง, คุณ, เดาะ, Supreme Court, พรรคกลิน, ฉมงาม, thoroughness, life guard, ผสมพันธุ์, tools, ทึม, giant, ปง, หลุมพราง, patrol, Kensington, chief executive, Ayuthya, spherical trigonometry, wholly, frame house,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์