บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forgery

forgery (ฟอ-เจอะริ) n.
1. โรงตีเหล็ก, เตาเผาเหล็ก, ตี (เหล็ก)
2. กุ (เรื่อง), ปลอม (ลายมือ), ลายมือปลอม, การปลอมลายมือ
คำศัพท์แนะนำ
so(as) far as, Lt. Col., นักประพันธ์, confession, ตะใภ้, marshiness, มือกาว, blotto, วางตน, สารท, เพียงแต่, emancipate, ลูกน้ำ, อัฟริกาใต้, ค้น, ยนต์, cooperative society, angling, ทำเนา, ลักลอบ, palace politics, หยิกงอ, bailie, free translation, unmanlike, , laboratory of the mind, temporalty, notion, Korat, Bengal, ตะโขง, สงบ, segregationism, inert, ท, impedance, illiterate, คำมั่นสัญญา, จุ๊ยเซียน, inoperative, pie, บรรเทาเบาบาง, unsuccessful, nether garments, curable, waterpower, triple, The Spectator,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์