บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forerunner

forerunner (โฟรัน-เนอะ) n.
1. ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้เบิกทาง, เครื่องนำทาง
คำศัพท์แนะนำ
ชำรุด, lead-in, rend the air, 'u, discount house, baby car, คันหาม, hank, Massachusetts, hoarse, ปริญญากิตติมศักดิ์, ากที่สุด, pander, หม่อมเจ้าหญิง, botch, Armistice Day, firing step, coraliferous, ยาบ, reed bunting, farther, bodice, airmail, คิดถึง, รุ้ง, impecuniosity, no (nothing) less than, ซด, medially, faddy, ลูกธนู, be it so, amuck, auctioneer, standard gauge, ไกรทอง, conveniently, fourteenth, เฝ้าดู, Omar Khayyam, กระหมิบ, whelk, arrive, มเหศวร, undaunted, grueling, เหลน, ฉอเลาะ, et cetera,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์