บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forerunner

forerunner (โฟรัน-เนอะ) n.
1. ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้เบิกทาง, เครื่องนำทาง
คำศัพท์แนะนำ
fusibility, โหวง, ถอดรูป, minima, มะพร้าว ทึนทึก, hoop, ารุณ, admitted, death's door, Danubian, similar, headpiece, floatsam, compendium, insurrectionist, every few days, สะดวก, ให้การเท็จ, ทือก, base-ball, ขมขื่น , reveille, chopsuey, ต้ม, dairyman, ผีสางเทวดา, hatefully, freezer, deft, bait, as much, ทัพพี, election, seven, สนิท, swaddling clothes, Slovakian, let him down gently, สียสละ, Dyak, strop, French cap, debtor, จัมปา, อาสน, กระจอกงอกง่อย, bulldose, พลาด, อดตาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์