บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forerunner

forerunner (โฟรัน-เนอะ) n.
1. ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้เบิกทาง, เครื่องนำทาง
คำศัพท์แนะนำ
navel, ซน, Mencius, expanded type, newsroom, clearness, กลางหาว, หีบ, วิกาล, judge, out-of-bound, hoop, คุกเข่า, ตัวคูณ, unimaginable, impersonation, house-martin, ุ้มท้อง, puppy, WAAC, hurl, คนที่หก, decagon, centre, ข้าวตุ๋น, herbivora, อักเสบ, Californian, wryness, exigence, ตื่นใจ, fusion, immovably, current, สิบแปด, blood vessel, coign, granulated sugar, japan black, ลบหลู่ดูหมิ่น, บริคณห์สนธิ, อัฐ, โยกโย้, amateurishness, mill, arrive at the conclusion, zoom, take it lying down, ทองคำขาว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์