บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forerunner

forerunner (โฟรัน-เนอะ) n.
1. ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้เบิกทาง, เครื่องนำทาง
คำศัพท์แนะนำ
ketch, third-rate, คลาย, supercharger, mayoral, mandrel, promotion, verticalangle, arrogantly, กะเอว‹, col-, freshwater, make no doubt, seasick, cacao, คติโลก, tularaemia, disconsolate, head-wind, อนาคต, godmother, กลม, กำแพงเมืองจีน, rigth turn, ท้องน้ำ, tank irrigation, dispel, van, torch, toy spaniel, circumflex, เผยอ, Vienna, กระสับกระส่าย, needy, elliptical, direction, outstay, สามัญ, เอตทัคคะ, marquise, frigid zones, switch off, vicious circle, จัญไร, run full tilt, Anglophobe, shoeflower, corn-rent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์