บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forcefully

forcefully (โฟซ-ฟุลิ) adv.
1. โดยพลการ, โดยบังคับ
2. โดยบากบั่น, แข็งขัน
3. จับใจ, เห็นจริงจัง, (เหตุผล) โน้มใจ, (ถ้อยคำ) ศักดิ์สิทธิ์
4. สำคัญ, เด็ดเดี่ยว
5. มั่นคง, หนักแน่น
คำศัพท์แนะนำ
fiendishly, พาณิชการ, profoundness, ad interim, ช่างทำผม, order-in-council, mother-of-pearl, Turkish delight, บ่าย ๔ โมง, lexicography, double beer, gene, สมานฉันท์, ต่อตาม, in a way, ดรุณี, Golden Horn, vestige, หลักแหลม, random, slumbrous, ศาลาลูกขุน, โหย, pious fraud, Gaulle, de, teacher, unhappy, spitton, bloom, ฟักแฟงแตงกวา, pass list, ตามบุญตามกรรม, tyre, give the lie to, hermitage, เมี่ยง, ก่า, renegade, ปรับโทษ, ชาญฉลาด, ท่า, colonel, midshipman, rhino, กามคุณ, nonessential, violinist, hinder, depreciating,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์