บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forcefully

forcefully (โฟซ-ฟุลิ) adv.
1. โดยพลการ, โดยบังคับ
2. โดยบากบั่น, แข็งขัน
3. จับใจ, เห็นจริงจัง, (เหตุผล) โน้มใจ, (ถ้อยคำ) ศักดิ์สิทธิ์
4. สำคัญ, เด็ดเดี่ยว
5. มั่นคง, หนักแน่น
คำศัพท์แนะนำ
viscous, willow pattern, ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท, fitness, กาบปูเล, dear, paroxism, ไตรรัตน์, Gladstonian, เฟื่องฟุ้ง, soup mix, ้าปาก, Crusoe, Robinson, solidly, alternative, monkey, footing, Tatar, world-weary, therefore, militarization, จักรวาล, at sixes and sevens, ตลุย, firstborn, settled, severe, กินนร, Land of Nod, selling race, พี่ใหญ่, Coronation Day, เพลี่ยงพล้ำ, ตระหง่าน, งั้นŠ, wealthy, ปรี๊ด, private detective, hot plate, วิทยุสื่อสาร, สารกรมธรรม์, หนองโสน, experimentation, สะตอ, enarmously, จวนแจ, weather eye, pre-focus, territory,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์