บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - forcefully

forcefully (โฟซ-ฟุลิ) adv.
1. โดยพลการ, โดยบังคับ
2. โดยบากบั่น, แข็งขัน
3. จับใจ, เห็นจริงจัง, (เหตุผล) โน้มใจ, (ถ้อยคำ) ศักดิ์สิทธิ์
4. สำคัญ, เด็ดเดี่ยว
5. มั่นคง, หนักแน่น
คำศัพท์แนะนำ
grid, preach, sandy, conformist, โท, right as rain(as nails, to the nail), set fire to, suchlike, กร่อย, caller, stupefaction, ต้ม, งสรง, รุก, cramped, attack, glamourize, super, transfix, เงียบหงอย, sea serpent, ย่อท้อ, จง, น่อง, Sakyamuni, biting, Sir Roger, เลิก, bit, cynically, crinoline, โขด, sea urchin, frosty, heathen, debilitate, threat, hit it off together, meed, vice-chairman, the Gate of Constantinople, soft-spoken, throw cold water on, ผ่าเผย, astringent, breastdeep, Dixie, unpatriotic, paucity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์