บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - footloose

footloose adj.
1. ชอบท่องเที่ยว, อยู่ไม่สุข
คำศัพท์แนะนำ
าบานตัว, opal, logically, wharfs, sexual commerce, regius, blend, checkwriter, นิ่ง, แล่, sissy, knock out, Ind, trooper, ดั่ง, blackguardly, ชื่อเสียง, Harbor Department, กระท้อมกระแท้ม, corpuscle, มิลลิกรัม, seating, shaven, emigrate, dismally, Pleiades, cam wheel, consumedly, rescind, protract, fruitfully, ไม่ได้เรื่อง, array, seance, กระเพาะกิ่ว, emblematical, urine, ร่วมประเวณี, maximum, Bengal light, boom, แล่เนื้อเถือหนัง, อุกฉกรรจ์, Miami, โรงเบียร์, คะนอง, straggly, poult, มันสำปะหลัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์