บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - footloose

footloose adj.
1. ชอบท่องเที่ยว, อยู่ไม่สุข
คำศัพท์แนะนำ
saloonkeeper, ornate, บูรณะ, economy, hollowed, performing, opulence, raspberry, restless, ลาดเอียง, D.F. Davis, godparent, Pankhurst, เศษสามส่วนห้า, Ayudthia, tallow face, คอแข็ง, ถุงเครื่องมือ, แถว, markedly, ฝาแฝด, buldozer, ship-board, Lockianism, น้ำเสียง, hard row to hoe, beanfeast, quotient, when or if, encouraging, กระเสาะกระแสะ, coroneted, บุ่มบ่าม, decree, ครรภ์, vulgarize, ขยายผม, ชื่อ, ตุ้มปี่, ุกเมื่อ, กิระ, กล่อม, decorum, idiot, cane, เปอร์เซ็นต์, hinder, ดับชีพ, าจก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์