บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - footloose

footloose adj.
1. ชอบท่องเที่ยว, อยู่ไม่สุข
คำศัพท์แนะนำ
colossal, Muscovy duck, retaliation, กงวาน, recumbent, กระจับ, qualitative, วด, putter, โยกย้าย, aeronaut, recommence, ห้องสมุด, work his passage, tortoise, expiation, นางเก้ง, papilla, champac, like-minded, letter of credit, automatic watch, ถู, discern, heart alive, กลั่นแกล้ง, pan-Asian, เต้นระบำ, อัด, injured, modest, business replycard, มานะ, สนุกสนาน, mygale, รถไฟหุ้มเกราะ, take a leaf out of, rob Peter to pay Paul, Texan gunman, องค์การกรรมกรสากล, ring down the curtain, futility, เม่น, glover, borax, ไปรษณียากร, ทุกหัวระแหง, reefer, finis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์