บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - folly

folly (ฟอล-ลิ) n.
1. ดู fool โง่, บ้า, งมงาย, ความเขลา, บัดซบ, ขาดสติ, เซ่อ, เบาปัญญา, คนโง่
2. หลอกลวง, ทำเล่นๆ, เที่ยวเกะกะ
3. ตัวตลก
คำศัพท์แนะนำ
quintette, First Aid Nursing Yeomanry, นอมใจ, ประมาทหน้า, Dane, Blue Peter, undiplomatic, demilitarization, ปริศนา, กรรไตร, penitentiary, ปะปน, impudent, whacking, contortionist, น้ำมันกานพลู, จอก, ตัว, mutilation, playground, inexorability, fomentation, drummer, railing, เกลี้ยง, บรรยเวกษก์, sterling silver, ฤทธิ์, เบื้อ, beat about the bush, ่าตัด, dismast, bridle, ุงถุง, monetize, automatic rifle, อบนำ, breach, อบรม, wainscot, mottled soap, สอบถาม, คอหอย, ตีทะเบียน, regatta, ลัทธิความเชื่อถือ, วายุภักษ์, เปลือง, ับต้อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์