บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - folly

folly (ฟอล-ลิ) n.
1. ดู fool โง่, บ้า, งมงาย, ความเขลา, บัดซบ, ขาดสติ, เซ่อ, เบาปัญญา, คนโง่
2. หลอกลวง, ทำเล่นๆ, เที่ยวเกะกะ
3. ตัวตลก
คำศัพท์แนะนำ
catamaran, legend, แก้อาย, แป้ง, ชวนกัน, parakeet, Venice glass, prattle, อุปทูต, ำแนกแยกแยะ, twilight sleep, horse-play, กลับใจ, สุดยอด, ratline, sable, clarify, ภารติดพัน, cold storage, labor toil, inward, make amends, hindsight, fit him to the ground, euphony, pan-Asian, dyspepsia, ามลำดับยศ, dissoluble, padded, man of account, spadeful, เล่ห์เหลี่ยม, แม่หนู, cricketer, glacial, wording, compulsorily, ปฎิกูล, ขุ่นใจ, สูง, นามานุประโยค, neutrally, pseudomorph, spat, belly of hell, scenarist, get married, ธรรมกถา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์