บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - folly

folly (ฟอล-ลิ) n.
1. ดู fool โง่, บ้า, งมงาย, ความเขลา, บัดซบ, ขาดสติ, เซ่อ, เบาปัญญา, คนโง่
2. หลอกลวง, ทำเล่นๆ, เที่ยวเกะกะ
3. ตัวตลก
คำศัพท์แนะนำ
กระสุนวิถี, แม่เหล็ก, photojournalist, แก้ฝัน, fair weather friend, T square, setoff, pleasant, scale up, summer time, quince, chit, going to, hers, ถึงหาก, Thornton, Ten Commandments, Nobel, Alfred Bernhard, highminded, immortality, vigorous, กล้เคียง, repugnance, ชะอ้อน, gibberish, graving dock, indefatigably, seer, hang together, supernaturalness, arras, ตาปี, corrosive, ากว่า, ทแกล้วทหารสามเกลอ, วิบัติ, บุตรา, mime, ex-, querist, เพ่งเล็ง, trickle, ไม่ยอมกระโตกกระตากเลย, ailment, ฝึก, marjoram, กฎหมายอาญา, ีเงินจม, high road,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์