บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - folk

folk (โฟค) n. p. adj.
1. ชาวบ้าน, คน, ชาว
2. ญาติ
3. (นิทาน, เพลง, การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
bisect, ความรู้, The Hunchback of Notre Dame, recriminate, พื้น, Slave States, turn about, get even, Ottoman Empire, ne'-er-do-well, uncounselable, ถั่วเหลือง, acquiescently, unaccountability, the Eleven, fashion, masculineness, stopple, โพ้นทะเล, หย่อน, parochialism, เป็นอะไร, broadax, kilometer, callipers, change down, bum, tail up, spasmodically, slump, cigarette, absently, worshipful, roads, retreat, vim, furrier, mammary, เรือเป็ด, well-principled, intractable, ค่าไถ่, wattage, cinchona, spring mattress, interrogation, British Isles, underexpose, เอิกเกริก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์