บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - folk

folk (โฟค) n. p. adj.
1. ชาวบ้าน, คน, ชาว
2. ญาติ
3. (นิทาน, เพลง, การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
economic, perceptive, ทีนี้ทีเดียว, tangibility, Directorate of Operations, maneuver, ร่วมสายโลหิต, museum piece, Ziegfield's Follies, appropriately, เถ้าเก, ลมตะกัง, impecuniosity, สิงหราช, Prometheus Unbound, terra, โกนจุก, cruet stand, กากรอง, squadron-leader, เข่นฆ่า, ปอด, ตะกอน, kind of, ปลาตะเพียน, First of May, แจ้วเจื้อย, out of adjustment, morning, ชมดชม้อย, ภูมิลำเนา, กากบาท, make the grade, นุ่น, ตะโขง, territorials, ญัตติ, แทรก, floral, หอคอย, ักโครก, พยานเท็จ, วิวาหมงคล, coordinate clause, cicada, impede, libertinism, outlive, มุมตรงข้าม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์