บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
วังสราญรมย์, web wheel, false imprisonment, peso, stall bar, transit duty, merit system, learned society, anciently, stipulation, deficient, เต้าหู้ขาว, ดอน, tea money, redden, akin, seed corn, ฝาก, disestablishment, titanium, automobile, stripe, fuze, free-holder, oxheart apple, mandible, probate, แฝง, committal, hydrostatics, the See of Rome, สารหนู, vulturine nose, โกเมน, กระดูกสะบ้า, patch up, Circe, บรรทัด, ออกซิเจน , unrealistic, ตระหนกตกใจ, inborn, classroom, ดารา, ติ้ว, ยู่, โก่น, bra, cubbyhole,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์