บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
กลางทาง, ขวัญอ่อน, grotesquely, floatation, virtuoso, rubberize, ล่อนจ้อน, submarginal, อากรแสตมป์, essentially, perfectionism, working fit, cattle, Tommy, Directorate of Intelligence, stripe, กล้องตะเกียง, drip molding, cutlass fish, distinctly, muleteer, ระหกระเหิน, slummed, clack, udder, likelihood, Romaic, discus, peccadillo, บัตรประจำตัว, หมายศาล, hatefulness, calabash, admission, luminously, corbel, whosesoever, Galilee, tongue joint, กลุ่ม, midnight sun, ปรารมภ์, คัดค้าน, minuet, belatedly, ปริศนา, department store, composing machine, ย้วย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์