บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
disparage, Grecian, roller bearing, paleolithic, คริสตัง, plurality of office, secant, ตัน, หยอย ๆ, นิ้วนาง, ลูกไม้, มเลเซีย, ด้วยประการไฉน, พระยากลาโหม, transferrer, อุกฉกรรจ์, handle, ปันจุเหร็จ, femur, reticulate, skewer, สึก, toenail, compassionately, flouting, ปริ, problem, fluorescence, collar beam, aqua vitae, swivel chair, ผายลม, ไม่รู้จักหยุด, บ้าน้ำลาย, พริ้มเพรา, คนร้าย, elimination, อึกทึก, อำนวย, earlier on, trinitrotoluol, you're, คุ้มภัย, roc, ขัน, โลม, shiftless, พระเป็นเจ้า, กระทรวงทบวงกรม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์