บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
uncoil, honorfaithfulness, กระทรวงการคลัง, จำจอง, jacketed, short notice, conservatively, sisters of mercy, winker, heath, บึก, Jr., ูกเวร, เจ็บช้ำ, กะโรกะเร, wristband, unevenly, shoulder joint, pleadingly, ศาสตราจารย์, muscle, satirize, mush, possessive case, certificate of marriage, fauteuil, upper class, of, ครองแครง, mealies, กัมประโด, clear sighted, โงงเงง, my lord, mileage, lifelessly, ได้แก่, termini, เฉอะแฉะ, sodomite, Ceylonese, กรมการทหารสื่อสาร, zinc blende, uppermost, กีด, covered waggon days, blameful, จำเริญ, recommendatory,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์