บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
สุมทุมพุ่มไม้, ชอบกล, astrologic, eventless, vulturine, กระดอ, rumble, มือขวา, winder, คลี่, Neronian, red-tapery, ป่าสน, road test, unwisdom, catches, How are you, indescribably, sharpener, dissimilar, excerpt, road hog, avid, meekness, sportive, road weight, bonded warehouse, return ticket, คาดคะเน, aircraft, hick, sales, parable, เบอร์, บ๊งเบ๊ง, jet liner, อายุรเวท, ปีกกา, rarefication, ธน-, เป็นตายเท่ากัน, กำไรขาดทุน, warped, mutual fund, call me names, mine-thrower, disrespectfully, chewing gum, ุงนัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์