บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flop

flop (ฟล็อพ) n. vt. vi. adv.
1. โงนเงน, เดินโงนเงน
2. นั่ง, คุกเข่า, นอน, ดิ้น, ล้ม
3. กระทบ, กระโดด, โยน
4. ตีปีกดังปับ, เสียงดังปับ
5. เหลวไหล
6. เปลี่ยนข้างไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
payee, แผ่นเสียง, adipose, bleakly, prohibitive, benzol, สมถะ, Decameron, temperance hall, ตัวเฉพาะ, ขี้คุก, Shakle bar, helio-, kinetic, เสียการ, incineration, ชง, youthful, Wesleyan, สาน, -less, pimiento, dry cell, strangulate, ความเลว, momentary, bewail, ายไปเกลี้ยง, demagogy, lead pencil, crowed, เขาถูกกระทำ, calipers, โมฆียะ, Indian liquorice, grocer, illegitimate, ball bearing, unoccupied, เยาะ, down-in-the-mouth, doff, โอม, Z-bend, closed car, บิ, convergent, เฉลียวฉลาด, photographic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์