บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flame tree

flame tree
1. ต้นนกยูง
คำศัพท์แนะนำ
bottom, ethylene, Roman Law, bonne bouche, หน้าบอกบุญไม่รับ, rage itself out, Nai Dany versus Nai Dam, knavish, heady, เล่าเรียน, ะทะปะทัง, Papuan, น้ำชา, squeakily, จรรยา, กิน, detestable, patrolman, come off, the Lake Country, tremulous, ครุยวิทยฐานะ, บัณเฑาะว์, อัตราภาษีเงินได้, density, ตีไม่ขึ้น, district, hop picker, heave for breath, carburetter, -grapher, betel, intoxicate, table talk, mangle, Javaness, safe-conduct, coquette, มหา พระชนม , concretion, สหชีพ, elomgation, all and sundry, overcall, alimentary canal, กำหนดรายการ, holder, ปิ่นพิภพ, lee shore,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์