บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flame tree

flame tree
1. ต้นนกยูง
คำศัพท์แนะนำ
sylph, ม่เป็นท่า, chorus girl, oxalis, halter, Nash, urinary, ออดอ้อน, ค.ร.ม., ุ่นหมอง, นุ่ง, ชายฝั่ง, Ramayana, fretfully, keep apples, unitarian, inobservant, กระเส็นกระสาย, numerous, money bill, disc, flashgun, viceroy, คอแลน, ค้างคืน, ถั่วแระ, anyhow, botched, hot bed, hookworm, ช่างถ่ายรูป, planer, keep his end up, late fee, ฉ้อฉล, imposing, inobservance, นอกใจ, guardian, smallbeer, junkyard, cloth, alluvium, philanthropist, bequest, เพรา, ลังจาก, Tartary, sad,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์