บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flame tree

flame tree
1. ต้นนกยูง
คำศัพท์แนะนำ
tattooist, บันเทิง, ขวยใจ, ตะโก, เสมอต้นเสมอปลาย, puff cake, bouncelight, acting, ทำสัญญาทางพระราชไมตรี, triple crown, ฝ่าฝืน, วางปึ่ง , กลั้ว, minorca, Malaysia, กลิ่นตัว, craze, post office savings bank, clothed, Saxon, Mistress of the Robes, hexa-, pan head, tailpiece, germinant, vernacular newspaper, successive, germicidal, consternation, kamikaze, โรงกษาปณ์, แก้วหู, ิดค้นหา, potential difference, ตังŠ, defenseless, right about turn, ผนโบราณ, stroke of luck, seagoing, ดูเถอะ, ดังนั้น, export duty, warmly, alimentary, aerodrome, คึกคัก, Virginia, ลิศลอย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์