บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flame tree

flame tree
1. ต้นนกยูง
คำศัพท์แนะนำ
high-angle, gabelle, vaulting, vainglory, mandatory, indemnify, mix, per month, rancorous, filial piety, รก, aridity, ดุจหนึ่ง , กลั่น, painted lady, ลายมือชื่อ; fingerprint, Macaulay, disturb, yean, fervently, ปริญญาโท, millboard, manpower management, เสือ, ผู้รับประกัน, บอกปัด, domestic science, eschew, tooth and nail, หั่น, บุนนาค, projectile, specific, อกรรมกริยา, ๑๔ หารด้วย ๗ ได้ลงตัว, กรรมการก, box wrench, yo-ho, unreel, ชั่วฟ้าดินสลาย, นŽ, unconditional, คงแก่เรียน, hairbrained, โคม, Saint Peter's, telepathic, nosy, diversely,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์