บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
นาฬิกา) two o'clock in the morning, jib, derma, projector, พียงพอ, The Nautilus, Downing Street, lawlessness, pacer, trolly, Rice Dealers' Association, หมากรุก, behest, yawn, ข้อบังคับ, มดจดเรียบร้อย, reread, inclination, ยี่หร่า, slip, professed, clang, แผนการ, ดาวว่าว, ชาดก, ัดจริต, suctio plate, ร้านเครื่องเขียน, บั้น, whodunit, Mlle., wing nut, wicker chair, carrion, เจ็บปวด, languid, ตลอด, Sudra, ดิก ๆ, staunchness, by jingo, ล่าง, สุขาวดี, หิมพานต์, crimp, wain, สอบไล่ได้, กระดูกต้นแขน, pedigree,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์