บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
appeal, ครอบจักรวาล, ขนมจีบ, curb, glutinize, impetus, เณร, come over, puff box, inheritable, ไผท, two, despairingly, lose his head, หัวขั้ว, tenderloin, imperialistic, ตู่ตัว, ส่วนประกอบ, red corpuscle, ตะปูเข็ม, อึ้ง, ผู้ให้ประกัน, ระกา, paid, ศาสนูปถัมภก, คืนดีกัน, digs, abreast of the times, shudder, in bulk, not a patch on, suasive, high priestess, เหี่ยว, พ้นเคราะห์, Jew-baiting, go back upon, วิศวกร, in favor of, germinant, globular, ้างล่าง, accountant general, ตุ่ย, ตื่นตาตื่นใจ, overthrown, ร้อนรน, digestion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์