บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
เบื้อ, pluralism, languishment, ครื่องขยายรูป, rice-miller, Shavian, budget holiday, ร้านตัดเสื้อ, on the scent, papal, กรมศุลกากร, lighten, ferrous, Freemasonry grandmamma;, merchantman, this much, Greek mythology, ทัณฑ์, bonbon, ravenour, ตะไบ, นิ้วกลาง, afoot, hit the road, Indian buffalo, absent-minded, call money, ธรรม พระพร , lanky, วียนเทียน, กระเหม็ดกระแหม่, bawdy house, well-principled, ยี่สง, fowl, pervert, ชื่น, patronizingly, เจ้าแห่งขอทาน, strand, bristling, แลก, ingredient, ปัญจวัคคีย์, grandeur, nail polish, skil ful, ปถพี, เน่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์