บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
ลุ่มหลง, ventilation, Tokay, ไหลโกรก, hot spur, รำวง, ๔ ธันวาคม, exterminate, corbel, Una, หันกลับ, reinfection, Gray, Thomas, วางตา, เงา, guinea-pig director, subject, for sale, ใบขน, เด้ง, โมกขบริสุทธิ์, flout and fling, automatically, ทักท้วง จิ้งจกทัก, presupposition, ค้าฝิ่นเถื่อน, repressive, ภาคินี, like anything, smoke's heart, suppurate, chokebore, L/C, ชั้นอาจารย์, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, เลื่อม, nondescript, สวัสดิการ, polugynous, commodiously, lippy, plaid, สอง, clay, หีบบุหรี่, wringing-wet, chowder, มวก, productivity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์