บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
สมประดี, throw in her lot, ระเกะระกะ, แห, sagebrush, deaf-and-dumb language, symbolical, pique, get the wind up, มนตรี, T square, counterweigh, audience, annuity, ัวต่อตัว, collotype process, chinaware, เฉลียวฉลาด, แม่น้ำสินธุ, peacock in his pride, portend, parallel, compliant, piteous, miscarry, truss bridge, dye, Scotswoman, Bolshevism, take off, grand, chief justice, กรมสารวัตรทหารบก, club law, elev'n, fleshing knife, ฝ่าย, nincompoop, cacophony, fence-sitting, flamboyant, dead weight, พลจัตวา, ปริบ ๆ, transfer ink, sheerlegs, speciosity, Tu., away back,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์