บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
sogginess, เส้น, em, unvarying, เทวรูป, volcanic, wine palm, recalcitrant, elevation, เจิ่ง, innocence, cockles of the heart, ยุวชน, zoologically, mount, without, impregnable, kinema, histamine, magnesium hydroxide, Pearl Harbor, ล้อเลื่อน, แถว, volcanic rocks, illuminative, หลายครั้ง, journal, แลเห็น, วง, sleeve, ั้นหลัง, lifeless, gout, bad debts, self-denying, surf clam, flurried, toot, replaceable, ergot, stage rights, pickle, alternately, obverse, lopsided, ช่างเงิน, tenuously, seedcake, wonder-worker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์