บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
ขยับขยาย, comtemplate, ungrudging, อนนต์, จังหัน, to a man, ด้วงมะพร้าว, magazine features, ขวัญหาย, ทายิกา, ผึ้ง, dandle, grim, สมาชิกภาพ, ถีบ, boulevard, เซ็ท, format, ไอศวรรย์, เสนาสนะ, โดนดี, ชลี, ม้วนต้วน, profundity, half-tone, แท้ที่จริง, typification, nativity, inhibitor, Niobe, ราคี, อามิส, พิฆาต, เคย, polygamous, Manila tamarind, herb, undeviating, laburnum, ชอบใจ, hayrick, compensation pendulum, forthcoming, atomic theory, ่วม, ต้มเปรต, sap, mortice, discursive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์