บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
trefoil, shindig, comfortable-looking, toe the line, Council of State, dilatorily, morphology, deferential, circularize, subway, licorice, insipidness, แกงได, ก็อ, grillage, man of, ตระหลบ, ancestral, upper, horse-flesh, faultlessly, shining example, intellectualism, denouement, moralism, พรากนม, clubroom, งม, depend, Black Monday, epicureanism, cutter, -'re, ทฤษฎีแห่งการวิวัฒน์, tank station, กล้วยตาก, เข้าคิว, น้ำผึ้งพระจันทร์, warm-blooded, flexibility, ครื่องขยายรูป, งั่ง, have, คุ้นตา, slide projector, squill, credit foncier, ผ้า, shout down,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์