บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
accompanist, estaminet, กรมการแพทย์, inward, brunet, heed, anybody, imperative, หย่อนตัว, อาจหาญ, ตาบ, bread-and-cheese marriage, posterior, จลาจล, สิ้นสติ, red book, อีกรึ, สำนักงาน, besides, excursion train, ฟาก, ผิดตา, ungentlemanly, volunteer, ทุ่งหญ้า, cleaver, สรณะ, nor, inclinge, smoulder, ามไถ่, despondently, ถ้อยแถลง, เตาถ่าน, child labor, bromine, มีครรภ์, poise, keep house, spirit, Lord of Session, invention, รึ่งเวลา, northeasterly, Golden Gate, hoodwink, drawer, out of luck, แป้งนม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์