บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
ักหนา , alloy steel, hostess, fizzy, ขาดวิ่น, ทุ่มเถียงŽ, กระดุ้งกระดิ้ง, cosmonaut, afford, โทร-, does not, bathing machine, Boyle's Law, เขต, philosopher, level best, compend, แบ่ง, โรงเรียนนายเรือ, racquet, gradate, typo-, Faust, sundown, advertise, tainted, Portugal, ราคา, อิสระ, Wren, Christopher, ปากไก่, สาขา, อดสู, Anglo-, ช่องแคบ, ไขกระดูก, Sunda Land, vt., Ottawa, ejaculation, modern, กิเลสมาร, puritanical, piazza, inconsequently, petrol jelly, deify, sheet pile, gearshift,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์