บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
วัด, ล่วงเลย, mythology, causelessly, testacy, valediction, thenceforth, หาว, plain sailing, สั่น, ข้ออ้อย, kino, sociable, อัด, worker, indirect narration, idolatry, hard of hearing, เครื่องหมาย, หฤทัย, perfunctoriness, inlet valve, labor under, หีบ, imbroglio, gabfest, ทาสีทาสา, northing, factor, pharmaceutically, เป่ามนต์, Potsdam, โก่น, domestic science, กรมข่าวทหารเรือ, ฉันไม่ได้กินสักเตื้อ, feel mean, คณะ, artillery, player piano, memorandum, ตำรา, cotillion, boondoggle, property man, orally, monsoon, โมลีโลก, dog wrench,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์