บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - flair

flair (ฟแล) n.
1. ความมีไหวพริบ
คำศัพท์แนะนำ
างน้ำ, Homo sapiens, proficient, ไสย, slenderness, mall, magnolia, cut, cat-witted, ตติย, snowfall, ตงุ่น, น้ำดอกไม้, สมาทาน, Cornish, decrepitation, councilor, assay, the Gate of Constantinople, dope, engine driver, boastfully, ดื่มโดยเจ้าของร้านเป็นผู้เลี้ยง, practiced, เด็ดเดี่ยว, opine, จตุรงคสันนิบาต, thrashing machine, ลูกแหง่, inherit, these days, brat, มีหน้า, หุ้นส่วนสามัญ, กากบาท, triumphant, terrapin, nutrition, to the hilt, สือปลา, steepness, dovetail, prime, fluorine, Plato, shipmate, Burke's Peerage, smothered, yesterday week,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์