บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
ช้าง, breach, sepulcher, retrospective, dissipated, gilded youth, เฆี่ยน, คอแข็ง, Golden Treasury, ปรามาส, mitigative, springboard, กรมส่งกำลังบำรุง, เงินต้น, ห้าวหาญ, drop forge drophead, ดาดาษ, shark, ที่จอดรถ, แย้ม, gharry, วามใคร่, indurate, roofs, half morocco, กนกนคร, เรียวเล็ก , decarbonization, poor box, ครึกโครม, accurately, accurst, ramp, airstrip, steer clear of, vary, outgo, introvert, Wellington boots, encyclopedic, เขาพูดไม่อั้น, committee stage, pincer movement, runner, delinquency, นฝั่ง, tabernacle, dullard, กามโรค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์