บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
all standing, composing machine, ซ่าหริ่ม, watch fire, Primitive Church, oil of cajeput, devoid, crumpet, ยาว์, ปวง, Bennett, Arnold, thyself, on occasions, ocher, หนอง, Jack-of-all-trades, suppressio veri, ทันเวลา, suddenness, ชาวมลายู, ผจัญ, monkish, wolframite, อ้น, เกินพอ, thorn apple, teach your grandmother to suck eggs, seditiously, stodginess, ทำเสน่ห์, POW, mostly, unfruitful, ลัทธิอาณานิคม, กรมข่าวทหารเรือ, deficit, donation, รุขระ, กระตุ้น, rationality, propitiously, traverse, โอ่อ่า, mint, aniline ink, treason, เภท, lower deck, maim,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์