บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
squadron-leader, สื่อ, postern, ผู้รับรอง, flapper, compunction, บาท, slogan, incantation, ภาคหน้า, อาศัยŽ, police commissioner, on approval, head over ears, evolution, inveigle, freshwater snake, ฉลอม, Warden of the Marches, free alongside ship, ambitious, ำลังพอดี, กำจาย, อึกอัก, putting, cart horse, ambling, คุณอาจไม่รังเกียจความทุจริตกระมัง, หงุ่ย, hard cash, stencil, connoisseur, Mount Palomar, หย่าร้าง, westernmost, ปลอดโปร่ง, tickler, type-high, อัฐ, เห็นพร้อมกัน, premedical, นักเลงเหล้า, third party, trailer town, PAS, โสโครก, เหยียด, trivia, ทุ่นแรง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์