บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
guerrilla, hold hard, fright, สัปหงก, taproot, finger, power line, ากหนัก, คลื่นหัวแตก, loophole, Indo-Mala-yan, โดยอนุโลม, walk out, เหลี่ยมลูกบาศก์, ไฟไหม้, grumblingly, Olympia, Faraday, ช้อน, หัวโขน, พันธ, mock, Axis power, ทำตัว, go out of his way, jetsam, ชิน, output, ภายใน, จังหวะ, ฝาประกับเพลา, ทหาร, transformation, -spirited, look for, หลายปีดีดัก, toifully, service medal, กม., armchair, great circle, ทิศบูรพา, per se, leisure, designate, นั้นแหล่, pomfret, insinuatingly, felt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์