บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
righteousness, ทั้งเป็น, pack on sail, straw vote, ฟาเรนไฮต์, industrialization, ล่อย, dip switch, astrologic, quarter sessions, Anglican, mistrustful, Rockies, sullenly, shalt, befittingly, pistil, blissfully, แข็งเป๊ก, หงอย, ไพ่เผ, hamburger, รามือ, bear company, tin pool, สาธยาย, later, numbness, บก, specter of himself, dilated, ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม, ผู้เสนอ, พร่ำสอน, ุก ๆดิบ ๆ, อินทรี, ังเขปความ, warrantable, triangle, ม่อลอกม่อแล็ก, odium, ปรง, ถ้วยแก้ว, ออกร้าน, iron cross, demimonde, จำต้อง, กรมยุทธการทหารบก, run the chance,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์