บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
แสงเทียน, ตำรวจทางหลวง, away, unwitting, hypotenuse, yellow flag, obsolescence, mainly, ีเสียด, งูทางมะพร้าว, delicatessen, ซอย, crippled, rim, plant hormone, เคี่ยม, ตะพาน, extrinsically, งอ, คริสต์ศาสนิกชน, สถานพยาบาล, percentage, crotchety, poppy, เฉา, สำรวจ, wind tunnel, the Reformation, ม่ได้เรื่อง, ซ, romanize, rowboat, เซ, internment, Dominican Republic, กระดาก, ache, air arm, โทโส, epicureanism, ประจิมทิศ, crevasse, seizure, inoculate, รอยร้าว, countryside, wind-borne, disbandment, petition,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์