บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
redundant, น้ำอดน้ำทน, chandu, foil, Watling Street, second distance, อิดหนาระอาใจ, pack off, ปลงชนม์, opportunism, พลอากาศเอก, กองเงินกองทอง, masturbate, concentrated, $, ลาก, dissymmetry, cloak, flash upon me, parley, indecipherable, district, เอาใจ, Sahara, กู้เงินภายในประเทศ, rhymer, บรรลุ, ม่, eight-hour law, ละอองธุลีพระบาท, ละอาย, บอร์นิโอ, disgrace, เบญจกัลยาณี, capital grains, อยู่เป็นเพื่อน, deck cargo, กรมอนามัย, hen-house, ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช, รัตนสิงหาสน์, miscue, ตรองดู, mercer, tubercular, oil magnate, typist, hippopotamus, each,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์