บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
nullify, ถลัน, culpable, โต้ต้าน, ร่ำลือ, ขิง, ideally, sandalwood, ง่าย, Distinguished Service Medal, density, กระจิบ, สะสาง, red book, step-, บ้านผีสิง, permissible, wig, บัญชีเงินฝาก, apache dance, chopping block, disjointed, hustler, saddletree, สาลิกาดง, per bearer, ทึนทึก, persona non grata, White Sea, submarine, dicky, receptivity, humourous, หงุ่ย, get down to brass tacks, กรรตุวาจก, ขึ้นสามค่ำ, read betweeen the lines, ถ่ายเทอากาศ, เกียร์สูง, audibility, bis, fantastically, vote, นักวิพากษ์ละคร, radius, วันชาติ, กะต๊าก, considerateness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์