บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
volution, Karlsbad, dissuade, honored guest, อนุกรรมการ, whilom, Yorktown, drawn, salesroom, early West, computer science, keynote, walking beam, small capitals, good sailor, ะอย่างหยาบ ๆ, หลังคา, ด้ามบน, แจงสี่เบี้ย, insulin, Lebanese, โรคเหน็บชา, น้ำกลั้วฝั่ง, long vacation, sculptural, อัตราภาษีศุลกากร, by George, slant of wind, สรรพ, damageable, polity, ordain, boiled shirt, shop-soiled, สลับซับซ้อน, biweekly, conviction, ข้าวนก, whickerwork, เมฆฝน, mediocre, apprehensive, prairie, พยับ, เขาโง่ออกจะตายไป, crematoria, นังสือรายคาบ, พระลักษมณ์, ลูกแล่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์