บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
Xt., constrictive, ร่างกาย, ครุมเครือ, if, ำเพาะ, ึ้นครู, หลอดทองแดง, political geography, ชี้ช่อง, hire purchase, guinea-pig director, สงบ, สิงห์, evergreen, medico, insultingly, ฟืน, eightsome, get about, ดุว่า, study group, ไปโดยความยินยอมของผม, macadamize, เสวย, repelling, delicious, His Eminence, spell, ปัด, ยืน, Falkland, winged haste, effigy, นวล, shelves, frankincense, malleability, Anglo-Saxondom, decadent, oneness, selflessly, hawser, จันทน์เทศ, airbase, cockneyism, พยาบาทมาดร้าย, ทำโทษ, completeness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์