บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
apprentice ship, รังแต่, archaeological, expressionism, หีบห่อ, สาบาน, ว้าน, จีน, กุมแน่น ๆ, ผมเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่า, คฤหบดี, fiction of the mind, every other hour, field of battle, venturesomeness, fugue, ductile, low countries, dry cooper, diagonal scale, ชโลม, quickness, พระปรมาภิไธย, sub voce, กระเดือกไม่ลง, yuletide, remain, duckbill, casement window, coroneted, exhibit, adutery, disadvantage, ขี้ตืด , กฎบัตรสหประชาชาติ, กำลังอากาศ, steering lock, omnipotent, righidity, imitation, pari passu, heritable, wear his years well, ant, บีบคอ, inquest, ดาม, ยางลบ, musketry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์