บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
กรมการสนเทศ, almost, laughingly, caricaturist, repeatedly, superhighway, ราโชทัย, แน่แก่ใจ, กระทรวงวัฒนธรรม, contentiously, as mad as a March hare (as a hatter), นามปากกา, ุเลา, เท้า, georgette, กระดุกกระดิก, object ball, madden, สำคัญ, baa'd, foxglove, punch bowl, มีความยินดี, เข็มแทงชนวน, Circean, ambidextrously, blood plasma, Korea, ทอดทิ้ง, outstay, Tartary, previous, อำพราง, มณี, โชก, hey presto, เขียน, หวงแหน, Bllucher, vicereine, casino, dicta, ค้างคืน, บังแทรก, venture, perpetual day, ัดหา, outermost, aquamarine,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์