บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - finding

finding (ไฟน-ดิง) n.
1. ผลของการสืบค้น, คำวินิจฉัย
คำศัพท์แนะนำ
M.Sc., ประลองยุทธ, ภูมิ, สารีริกธาติ, inflate, coot, ไถ้, วัฒนธรรม, masker, Mafeking, war veteran, above ground, ขัดห้าง, ของกระจุกกระจิก, rocket plane, core, pillory, prize crew, feat, สมานฉันท์, thumbmark, armed, Flemish, เข้าเจ้า, trite, ดอน, children, เย็นใจ, ปลูก, แป๊ะซะ, Valhalla, วางแผน, สร้อยทอง, กะหำ, ดาวประจำเมือง, unaccountability, hastiness, femme de chambre, ราง, คำร้อง, วิเทศสหการ, cellar, polka dots, Jeffersonian, draggle, hallow, mayoral, wager, tillers of the soil,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์