บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
Sunday, ัน, recollect, ภัยอันตราย, reversion, indicative, Raffles, toilless, ลิก, bruised, ฮวงโห, ส่อเสียด, syntax, dispossess, ฉุยฉาย, ดีซู่ซ่า, long-shore, ฟั่น, ประวิงความ, ธงแดง, พระราชอำนาจ, malignantly, shining, fashion, garbled, กระต่องกระแต่งŽ, loathe, ถูกโรค, พู่ระหง, in love, senatorship, fettle, ammeter, curtsy, torpedo-boat destroyer, สำเนา, examiner, ลิ้น, mint of money, ตระหนัก, grudging, สลัด, vexatiousness, โตนด, ขาวจั๊วะ, วัวเลีย, married, bolt action rifle, สูรย์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์