บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
danse, จำนำ, war paint, venereal, real property, insipid, alter ego, บางโอกาส, comprador, blue, chocolate, บัวหลวง, Justice of the Peace, a thousand and one, ขาดสต๊อก, millepede, ปะทะ, assurance, ไฉนจึงเป็นเช่นนั้น, behind my back, stardust, at a loose end, expedite, เต็มที, พุงดอ, ล่อกแล่ก, agitate, sprocket wheel, in a large way, wolverene, เฉลี่ย, divinity, สระบัว, inhibitor, near and dear, turn the cat in the pan, kindle, กนกนัครา, unmask, หวง, well and good, babul, peculiarly, แค้นใจเพราะแพ้, หยาบโลน, ค่อยยังชั่ว, tropicalize, stock book, gnomic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์