บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
Rhode Island Red, kettle, เรือกวาดทุ่น, รวจบัญชี, เคลิบเคลิ้ม, ส่วาง, regatta, costly, theist, keep your feet (legs), เก๊, แช่ง, housing, บอก, ชี้น, กำจัด, storm sail, ragout, common, criterion, telegraphist, ซ้อมความเข้าใจ, ขีดเส้นใต้, numskull, thanklessly, ขงจื๊อ, penny-wise and pound-foolish, minimize, righteous, Bonn, gearshift, burette, โอม, สุนทรภู่, foreigner, กินใจกัน, chamber of horrors, bastard file, ทรุดโทรม, อิดเอื้อน, intimidation, กรมคลัง, หยาบคาย, ตัวอย่าง, tearldom, oppose, เข้าพระเข้านาง, bounteousness, taken,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์