บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
harlequin, จันอับ, trolley pole, imprudent, mealy-mouthed, Garuda, ละครลิง, mortgage, cartoon, rung, lucidly, omnipresent, grapple, ถ้อยที, คลายอารมณ์, H.I.M., repartee, stylus, slop basin, feeler gauge, infinity, aversion, carriage forward, crucify, lotus, decoction, ดีแต่, พระเนตรพระกรรณ, ส่วนได้เสีย, titanium, incongruity, shoulder knot, วิหาร, intervene, ชิม, arrear, หัด, angelical, กองเชียร์, ซูบ, specialization, ยกครู, egoistical, orchid, จับกุม, perpetual night, เหมือง, off the record, fluky,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์