บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
potation, York shireman, desert, ตะปุ่มตะป่ำ, ท้องตรา, มะไฟ, บรรเทา, พรหมสี่หน้า, micropscopic, ับผิดชอบ, spontaneous generation, debase, consciousness, แกร่ง, contemplate, งานวัด, orlop, ประพนธ์, แพรเพลาะ, condemn, ไหมสับปะรด, one another, แขนง, กำแพงเพชร, แช่มช้อย, Jonah, จารชน, ลับ ๆ ล่อ ๆ, mourning, พูดปด, ขาวโพลน, staunchly, mien, self-assertion, baggage, layman, spice, damply, single-minded, dizziness, watershed, loaded, put it on thick, พลิกแผ่นดิน, legionnaire, ประการสำคัญที่สุด, ไมล์บก, in no small measure, คำบอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์