บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
motorcar rally, cogitate, heptahedron, เดาถูก, Golden Gate, steam-roller, น้ำฝน, -mania, bath keeper, rent, กรมแพทย์, early in the morning, กระโดดไกล, vex, หญ้าละมาน, hypnotist, denture, ก่อนเวลา, กิจจะลักษณะ, คู่ความ, simultaneity, ฟืนแสม, picturedrome, drunkenly, เชือกกล้วย, ranch, gorse, workroom, Earl Marshal, dead letter, ลูกเอ๋ย, submarine, reg., marijuana, ปากเปราะเราะราย, interrogation point, กิโล, kinematographer, Robinson Crusoe, price tag, dismiss, hey presto, coyote, นอนด้วยกัน, angrily, อัชฌาสัย, differential calculus, patch, rainfall,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์