บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
กระโตกกระตาก, whang, ดาย, สำเหนียก, นัง, -fashioned, สนาม, tank station, councilor, citric acid, ลำพอง, erysipelas, bottle palm, e.g., lentil, สิวเสี้ยน, go without saying, ปีขาล, grisly, percolator, ับสน, fresh man, น่อย, เสนาธิการ, ซึ่งหน้า, รัฐมนตรีว่าการ, maintain, ratline, on every account, eraser, workman, ติ่ง, blood money, ต่อ, พระภิกขุ, top shell, irreplaceable, executorship, อรัญประเทศ, กวน, rent, charwoman, อื้อ, de luxe, แขก, intelligible, to the backbone, keep his ground, กรมข่าวกลาโหม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์