บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
come the old soldier, smile, -ial, เว้า, aestheticism, lathi, obeisance, Franco-phobe, อุทัย, pipe fitter, specific gravity, red nose, กินใจกัน, ระทกใจ, invective, เหล็กแผ่น, บ้านเกิดเมืองนอน, Darwinism, พราะ, ไม้มลาย, จ๋อง, misnomer, fretwork, โดยอนุโลม, ชำนาญ, ข้อข้องใจ, -worthy, พฤตินัย, lectern, personation, ocean, จตุรงค์, imperatively, slavishly, แผ่ว, tragic, ยักแย่ยักยัน, เหนื่อยใจ, คับแค, uni-, lightship, ดั้นด้น, nose-bleed, อนุเคราะห์, บ้องแบ๊ว, fall from grace, long ago, มน, แพทย์กลางบ้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์