บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
ห้องสมุด, dugong, fortunately, balsam, สุดที่จะคณนานับ, รัก, สับปะรังเค, catalogue, rowdiness, ไส้ตะเกียง, conservator of forests, hold together, refractive, oversee, eulogy, induct, เบี้ยหวัด, potation, วันชาติ, cornea, สนุกสนาน, marsh, ำท่า, iresome, brand, mannequin, compound fraction, เบื้อง, exultant, unearthly, happen, ร้านกาแฟ, นิทัศน์, ไตรภพ, excess profit tax, เฮโล, humanitarianism, unlatch, แตกคอ, ตี, ฮื่อ, -logic, มุ่งหน้า, base string, cracker, altogether, ชี, ปุถุชน, knock up,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์