บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fettle

fettle (เฟท-ท'ล) n.
1. ท่าทาง
คำศัพท์แนะนำ
bicephalous, Bllucher, ovoid, มึน, washboard, ครึ่งทาง, ังไว้ในบ้าน, habit, จ่อ, government gazette, electrical, grandfather's clock, walking beam, ค้อ, เจอะ, งงงัน, bristle, greedy, transitional, bottom, น้ำมันก๊าด, intelligence, long winded, uninstructed, characterization, ต่อตา, ื้อขาย, ไสยาสน์, ชมนาด, เก๊, cheval glass, sugar, ดารา, ่อหวอด, box bed, เสนาธิการทหารบก, outspread, เจ้าจอม, visual angle, โงก, lay great strees(weight, emphasis) upon, คดีแพ่ง, B.B. cap, attar, Xt., Reaumur, ่วงละเมิด, shapely, ยาบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์